Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Inhoud cursus

Wil jij je werkplezier vergroten of weer terugvinden?

Veel organisaties kampen met een te hoge werkdruk, waardoor er in allerlei richtingen naar oplossingen wordt gezocht. Maar wat is nou van belang voor jou en jouw organisatie? Tijdens deze studiedag sta jij, samen met je team, stil bij jouw handelen. Je krijgt de tijd en de gelegenheid om op een unieke locatie te komen tot verwondering, bezinning en bewustwording.

Nieuw SionKlooster Nieuw Sion

Een andere omgeving dan je werkomgeving zorgt voor nieuwe indrukken en ideeën. Windesheim heeft daarom bewust gekozen voor klooster Nieuw Sion en voor deze studiedag. Een dag om samen op te trekken, stil te staan bij wat je werkelijk beweegt en om de geest creatief te prikkelen. Maar ook een dag om input te leveren voor de organisatie.

Nieuw Sion bood tot 2015 onderdak aan kloosterlingen. Er was ruimte voor meer dan 100 monniken. Het aantal slonk echter fors in de afgelopen jaren nadat het religieus bewustzijn terugliep in Nederland. Inmiddels zijn de laatste monniken naar Schiermonnikoog vertrokken voor een nieuwe start. Het klooster is nu uitgeroepen tot rijksmonument.

Actieve werkvormen

Studiedagen worden vaak als tijdrovend en vervelend ervaren. En vaak wordt er niets of weinig met de opbrengsten gedaan. Windesheim kiest naast de inspirerende locatie, ook voor actieve werkvormen om het een waardevolle dag te laten zijn. We starten met een opening in het klooster, waarna we het bos intrekken voor een wandeling. Tijdens de wandeling voer je individueel en groepsgewijs opdrachten uit.

Lees meer over het studieprogramma

Oud-deelnemer: 'Het was een plezierige, afwisselende dag waarin iedereen aan het woord kwam en uitgedaagd werd om weer eens goed na te denken over zijn vak.'