Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Bijscholing Uiterlijke Verzorging (Zorg en Welzijn)

Professionaliseringstraject vmbo UV

Ben je vmbo-docent Uiterlijke Verzorging en wil je voldoen aan het profiel Zorg en Welzijn? Volg dan het professionaliseringstraject bij Windesheim.

Voor wie?

Om als docent Uiterlijke Verzorging (UV) binnen het profiel Zorg en Welzijn les te mogen geven heb je minimaal een bekwaamheidserkenning nodig. OCW heeft voor deze zittende docenten een scholingstraject georganiseerd, dat opgenomen is in de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning.

De bijscholing is bedoeld voor docenten Uiterlijke Verzorging die werkzaam zijn in het vmbo en beschikken over minimaal 3 jaar lesgeefervaring (bewijs via werkgeversverklaring). De wettelijke toelatingseisen voor het hoger beroepsonderwijs en het verplicht behalen van de taaltoets gelden niet voor deze bijscholing.
 
De zittende docenten Uiterlijke Verzorging kunnen er ook voor kiezen om een tweedegraads bevoegdheid G&W te behalen.

Wat leer je?

De bijscholing bestaat uit generieke en vakinhoudelijke modulen waarvoor wordt aangesloten bij de reguliere lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Gedurende de bijscholing werkt elke docent aan een portfolio. De bekwaamheidseisen zoals geformuleerd door de Onderwijs Coöperatie vormen hiervoor het uitgangspunt. 

Onderdelen van het scholingstraject zijn:

Vakinhoudelijke Gezondheidszorg en Welzijn (30EC)

Met hierbij aandacht voor:
- Bereidingstechnieken en receptenleer
- Levensmiddelenleer en -hygiëne
- Voedings- en dieetleer
- Huishoudelijke zorg: schoonmaak en textiel
- Organisatie sector Zorg en Welzijn
- EHBO
- Verpleeg- en zorgvaardigheden/ADL
- Anatomie / fysiologie
- Pathologie / farmacologie

Vakdidactiek (15 EC)

Met hierbij aandacht voor:
- Ontwikkeling van de adolescent
- Didactiek en klassenmanagement
- Diversiteit / omgaan met verschillen

Werkplekleren (15 EC)

Bestaande uit:
- Werkplekleren vmbo Z&W, inclusief studiebegeleiding, portfolio en eindassessment
- Werkveldoriëntatie in de sector Zorg en Welzijn

Lesplaatsen

Het scholingsprogramma vindt plaats op Windesheim in Zwolle.

De bijscholing wordt vanuit vijf hogescholen aangeboden: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Fontys te Tilburg, Hogeschool Leiden, NHL Hogeschool te Leeuwarden en Windesheim in Zwolle.

Incompany

Naast het aanbieden van het scholingsaanbod in een traject voor de individuele leraar bestaat er de mogelijkheid om dit scholingstraject te volgen via een incompany-traject op je eigen school. In een persoonlijk gesprek met de onderwijsorganisatie wordt besproken welke wensen je hebt en hoe Windesheim dit kan invullen om een groep docenten bevoegd te krijgen.

Lesdagen

Het scholingsprogramma start in september 2019. De lesdagen zijn op dinsdag. Het gehele traject is te volgen in één jaar, of verdeeld over twee jaren, afhankelijk van het aantal elementen dat je volgt en je studiesnelheid.

Kosten

De kosten voor het bijscholingstraject bedragen € 6.195,- Voordat je aan het programma begint, vindt er een intake-assessment plaats. Op basis hiervan wordt bepaald welke elementen je nodig hebt om het programma af te ronden. De prijzen voor volgend schooljaar worden in januari 2020 vermeld op de website.

Certificaat

De bijscholing is een scholingstraject van 60 studiepunten en wordt verzorgd door vijf lerarenopleidingen Gezondheidszorg en Welzijn. Na het volgen van de bijscholing kan ontheffing worden aangevraagd voor het profielvak Zorg & Welzijn, inclusief de bijbehorende profielmodulen.

Aanmelden

Je kunt je als docent tot 15 juli voorafgaand aan de start van de bijscholing aanmelden.

Intake

Na inschrijving meld je je aan bij Diana Dekker via e-mail a.dekker@windesheim.nl van Windesheim om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek gaan jullie samen bepalen welke modules onderdeel uitmaken van je studieprogramma.

Contact

Wil je meer informatie over het scholingsprogramma? Met je vragen kun je terecht bij Diana Dekker. Zij is te bereiken via a.dekker@windesheim.nl of via het Windesheim Informatiecentrum: info@windesheim.nl en 0900 - 8899.