Inhoud opleiding

De Master Learning & Innovation richt zich op innovatie- en veranderprocessen op teamniveau.

Twee studenten met tablet

In de Master krijg je vakinhoud gericht op onderwijsontwikkeling. We richten ons tegelijkertijd op innovatie- en veranderprocessen die het niveau van de leraar overstijgen. Je zet een kleinschalig praktijkonderzoek op naar een innovatievraagstuk dat speelt binnen je organisatie. Inspiratie voor onderzoek en innovatie krijg je onder andere vanuit betrokken vakexperts, literatuur, medestudenten en alumni. 

'Ik denk terug aan een betrokken en authentiek docententeam waarbij het gesprek en de verschillende perspectieven mij verrijkt hebben.' (Alumnus Birgit Schalkwijk)

Master Learning & Innovation is een uitstekende procesbegeleider

Als afgestudeerde Master Learning & Innovation (MLI) ontleen je jouw leiderschap aan je opgebouwde kennis over en competenties ten aanzien van innovatie- en veranderprocessen. 

Je hebt oog voor de verbeterwensen in de praktijk en geeft daar betekenis aan. Je bent in staat om vanuit een onderzoekende houding een innovatieproces te ontwikkelen en realiseren. Daarnaast begeleid je leerprocessen van leraren(teams), initieer je duurzame onderwijsvernieuwingen en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe kennis.

'Elke school/scholengemeenschap zou een MLI'er in dienst moeten hebben.' (Alumnus Pieter Jan Hiemstra)

Begeleiding tijdens de opleiding

Een studiecoach begeleidt je in je studieloopbaan. Veel opdrachten voor de MLI voer je uit binnen jouw eigen school. Je werkgever is opdrachtgever van diverse innovatieprojecten. Tijdens deze projecten is hij verantwoordelijk voor de begeleiding en facilitering van jouw leerproces.

Borging kwaliteit 

Het binnen- en buitenschools curriculum van de MLI zijn sterk met elkaar verweven. Deskundigen uit de praktijk en landelijke experts van verschillende schooltypen zijn lid van de Veldadviesraad (VAR). Zij geven hun visie op het opleidingsprogramma en doen aanbevelingen. In afstemming met de opleiding zorgen ze voor een goede integratie tussen praktijk en opleiding. De VAR-leden hebben vier keer per jaar overleg.

Omdat kwaliteitszorg hoog in het vaandel staat bij de Master Learning & Innovation, gebruiken we de evaluaties van studenten om het opleidingsprogramma te verbeteren. 

Losse module(s) volgen

Het is mogelijk om één of meerdere modules los te volgen. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde European credits (ec). Het volgen van een module kost € 495,-. Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules

Master Learning & Innovation in het Lerarenportfolio

De MLI is gevalideerd door Lerarenportfolio en daarmee opgenomen in Lerarenportfolio.nl. Een register voor en door leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.