Student ingang C

Master Learning & Innovation

Tweejarige master in deeltijd | premaster | losse modules | masterclasses

Heb je ambities om het onderwijs op jouw school of instelling te verbeteren? Dan is de master Learning & Innovation (ofwel master Leren & Innoveren) van Windesheim interessant voor je.

Master Leren & Innoveren levert voortrekkersrol op

De master Leren & Innoveren (MLI) is bedoeld voor excellente leraren in het po, so, vo, mbo en hbo. Na het succesvol afronden van de master kun je een voortrekkersrol vervullen bij het in gang zetten van duurzame onderwijsvernieuwingen op jouw school. 

Lees meer over de master Leren en Innoveren

MLI als beste geaccrediteerd

De MLI van Windesheim is als beste geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De opleiding scoort op alle onderdelen ‘goed’. Hiermee onderscheidt de opleiding zich positief ten opzichte van de andere MLI-opleidingen in Nederland.

Lees meer over de accreditatie van de master Leren en Innoveren

Lesdag en lestijden

De lessen van de master Leren & Innoveren zijn op vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur in Zwolle. Niet alle vrijdagen worden ingeroosterd, dan is er ruimte voor zelfstudie en/of ontmoeting met medestudenten.

Meer praktische informatie

Premaster, losse modules en masterclasses

Wil jij de Master Learning and Innovation volgen, maar wil je eerst ervaren hoe het is? Neem dan deel aan de premaster met meerdere modules, of volg een losse module. Op het moment dat je kiest voor de volledige masteropleiding, krijg je vrijstelling voor reeds behaalde modules.

Meer over de premaster, losse modules en masterclasses