Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

De cursus Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek bestaat uit twee bijeenkomsten.

Bijeenkomst 1

Je maakt kennis met de belangrijkste onderdelen van het doen van onderzoek. Het ontwerp (probleem, formuleren van onderzoeksvragen, maken van onderzoeksopzet, planning), de data-verzameling, de data-analyse en ten slotte de conclusie en presentatie. Dit gebeurt aan de hand van een herkenbaar voorbeeld uit de onderwijspraktijk.

Bijeenkomst 2

In de tweede bijeenkomst staat de vraag centraal hoe je de student adequaat kunt begeleiden. Hoewel de ene student de andere niet is, zijn er toch algemene richtlijnen voor de ondersteuning en sturing tijdens de verschillende fasen van de onderzoekscyclus. Aan de hand van herkenbare cases bespreken en oefenen we deze richtlijnen.