Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Praktische informatie

Bekijk hieronder alle praktische informatie over de cursus Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek.

Startdatum Wordt in overleg met de schoolopleiders en relatiebeheerders bepaald.
Studievorm Cursus
Studieduur 2 bijeenkomsten
Lesdag(en) en lestijden Worden in overleg bepaald.
 Studiebelasting In totaal 9 uur: 2 bijeenkomsten van 2,5 uur, 4 uur aan zelfstudie/ opdrachten.

 Toelating

Je bent vakcoach/ werkplekbegeleider.
 Kosten  € 1.500,-
 Certificering Deelnamecertificaat
 Locatie Op eigen schoollocatie.