Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Inhoud cursus

Naast dat je studenten leert begeleiden bij het doen van onderzoek, helpt het je ook met de toepassing van de belangrijkste onderdelen van onderzoekscyclus. 

Onderzoek maakt een belangrijk deel uit van de leerwerkstages. Werkplekbegeleiders en stagebegeleiders voelen zich om diverse redenen vaak niet goed in staat om de studenten hierbij te begeleiden en ondersteunen. Wellicht kunnen werkplekbegleiders en studenten ook samenwerken door een gezamenlijk probleem of vraag te onderzoeken. 

Vaardigheden

Je maakt kennis met de belangrijkste onderdelen van het doen van onderzoek. Daarnaast weet je hoe je de student adequaat kunt begeleiden en ondersteunen bij het doen van onderzoek.

Studiebegeleiding

Je wordt tijdens de bijeenkomsten ondersteund door de cursusleider en je kunt tussen de bijeenkomsten in een beroep doen op de cursusleider ter ondersteuning van de opdrachten.

Resultaat van de cursus

Praktijkonderzoek, onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding hebben in toenemende mate aandacht in de lerarenopleidingen, vooral in de stages. Als je kennis hebt van het doen van onderzoek en de begeleidingsvaardigheden hiervoor bezit, bevordert dit de kwaliteit van de stage en de (opleidings)school. Daarnaast kun je optrekken met de student door ook je eigen praktijk te onderzoeken en zo ervaren problemen of knelpunten op een beredeneerde manier oplossen.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat.