Student rechts tekst links: wijsheid

Studieprogramma

In de Basiscursus coachen leer je in vijf bijeenkomsten de basisvaardigheden van het coachen.

Drie onderwerpen

In de cursus staan drie onderwerpen centraal:

  • vaardigheden, technieken en theorievorming om te kunnen coachen
  • leerproces van de coach
  • toepassen van basiscompetenties zodat ze goed aansluiten bij het leerproces van de student en/of collega