Studenten voor een scrumbord

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

post-hbo-opleiding

Deskundige in je vak, maar nog geen officiële papieren op zak? Met dit traject heb je in anderhalf jaar een lesbevoegdheid voor mbo en volwasseneneducatie.

In het kort

Met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift verwerf je een startbekwaamheid voor het beroep van docent in het mbo en de volwasseneneducatie. Je volgt bijeenkomsten waarin instructies, samen leren en zelfstandig werken elkaar afwisselen. Opdrachten worden voorbereid in de bijeenkomsten en voer je uit op je werk. 

Lees meer over het traject

Voor wie

Het traject is bedoeld voor docenten die onbevoegd werkzaam zijn in het middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Je bent vakdeskundig en goed gekwalificeerd, maar niet in het bezit van een pedagogische didactische bekwaamheid. Bij voorkeur beschik je over een afgeronde hbo-opleiding en werkervaring. Voor docenten met ruime ervaring en relevante vooropleiding is er een verkort traject.

Zie ook omvang en studieduur

Praktijkgericht traject

Het PDG-traject is een combinatie van leren en werken. Met de theorie uit de opleiding ga je direct aan de slag op jouw werkplek. De opdrachten voer je daar uit en zo pas je het geleerde direct toe. Gedurende het traject ga je onder andere aan de slag met thema's als: pedagogiek, coaching, didactiek, toetsing, klassenmanagement en breindidactiek.

Lees meer over het studieprogramma

Lesdagen en -tijden

Het traject start in maart en oktober met een intake en vervolgens 22 bijeenkomsten. De lessen zijn verdeeld over het jaar. Bij een start in oktober zijn de lessen op maandag en bij een start in maart op de woensdag. Je bent tijdens het traject een vaste dag in de week beschikbaar voor het volgen van onderwijs en voor het werken aan opdrachten in de praktijk.

Lees meer over praktische zaken