Twee professionals die lachend naar beneden kijken

Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD)

Cursus

Heb je een aanstelling als instructeur/onderwijsondersteuner in het (v)mbo of wil je deze in de toekomst krijgen?

In het kort

Je doet kennis op over leerstijlen, ervaringsleren, didactische actie, directe instructie, methodiek van ervaringsleren en nog veel meer. Zo kun je cursisten en leerlingen (nog beter) coachen en onderwijzen.

Lees meer over de cursus

Waarom Windesheim?

We weten wat er speelt in het werkveld en waar behoefte aan is. De cursus Pedagogisch Didactisch Diploma sluit daarop aan. Onze docenten willen graag hun expertise overdragen. Wij zijn betrokken bij de samenleving en staan midden in de snel veranderende maatschappij.

Nieuwe wetgeving

Voor de werkzaamheden van instructeur in het mbo zijn bekwaamheidseisen ingevoerd. Dit betekent dat er nieuwe wetgeving is (juli 2018) voor het opleiden van instructeurs in het mbo. Instructeurs die na augustus 2018 benoemd worden in het mbo, moeten een nieuwe opleiding gaan volgen. Deze nieuwe opleiding wordt aangeboden door mbo-instellingen. Voor instructeurs werkzaam in alle andere soorten onderwijs (of in het bedrijfsleven), is de situatie ongewijzigd.

Lesdag en lestijden

Wekelijks heb je op maandag (bij start in september) of woensdag (bij start in februari) les van 18.30 - 22.00 uur. Daarnaast heb je zo’n vier uur nodig om de les voor te bereiden. Ook loop je minimaal tachtig uur stage.

Lees meer over praktische zaken