Studenten op de trap

Vormgeven adaptief beroepsonderwijs

Cursus

In de cursus Vormgeven adaptief beroepsonderwijs leer je hoe je beroepsonderwijs op zo'n manier kunt vormgeven dat de studenten goed worden voorbereid op de beroepspraktijk, maatschappelijke participatie en een leven lang leren. 

De cursus in het kort

In de cursus werk je in een blended leeromgeving: thuis via de elektronische leeromgeving, op face-to-face contactdagen en op je werkplek in het beroepsonderwijs.

Na afloop van de cursus:

- heb je de cyclus voor het ontwerpen van adaptief beroepsonderwijs twee keer doorlopen
- kun je collega’s in en buiten de school op een productieve manier betrekken bij de vormgeving van jouw onderwijs (cocreatie)
- kun je ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de maatschappij in brede zin (ook technologische ontwikkelingen) vertalen naar het eigen onderwijsontwerp
- kun je je op basis van de gekregen feedback en feedforward verder professionaliseren

Studieprogramma

De cursus is opgebouwd uit zes blokken van drie weken met steeds een face-to-face dag en een webinar in elk blok. In de elektronische leeromgeving vind je de literatuur, opdrachten en kun je in de werkruimte en het forum samenwerken en uitwisselen met medestudenten. Je maakt een (her)ontwerp van het eigen onderwijs en werkt daarin relevante betrokkenen. In een legitimatieverslag beschrijf je het ontwerpproces en onderbouw je gemaakte keuzes vanuit theoretische concepten en praktijkeisen en -ervaringen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor docenten in het beroepsonderwijs (hbo, mbo of vmbo) die de ambitie hebben om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken en willen leren hoe de vormgeving van het onderwijs beter kan worden verbonden met de actualiteit van de beroepspraktijk.

Praktische informatie

Start De startdatum wordt binnenkort op de website getoond. 
Studievorm Cursus
Studieduur 20 weken
Lesdagen en lestijden De lesdagen en -tijden worden binnenkort op de website getoond.
Studiebelasting 280 studiebelastingsuren (10 EC's)
Toelating

Je kunt deelnemen aan de cursus als je beschikt over: 

  • een diploma van een bacheloropleiding tot tweedegraads leraar van een beroepsgericht vak, óf
  • een diploma van een aansluitende vakinhoudelijke bachelor- of masteropleiding in combinatie met een pedagogisch-didactisch getuigschrift of een basiskwalificatie didactische bekwaamheid
  • minimaal 2 jaar werkervaring als docent in het beroepsonderwijs ((v)mbo of hbo)
Kosten €990,-. Dit is inclusief studiemateriaal in de elektronische leeromgeving
Certificering Je ontvangt een certificaat van Windesheim.
Locatie Cursus- en vergaderlocatie Domstad in Utrecht, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht