Studenten op de trap

Perspectief Onderwijsleerwetenschappen

Module master Expertdocent Beroepsonderwijs

Evidence-informed werken als docent in het beroepsonderwijs en daarbij inspelen op de ambities en leermogelijkheden van je studenten? Geef je onderwijs invulling vanuit onderwijsleerwetenschappen.

De module Perspectief Onderwijsleerwetenschappen in het kort

Je verdiept je in recente wetenschappelijke kennis over leren en opleiden in het beroepsonderwijs, bijvoorbeeld m.b.t. het constructivistisch gedachtengoed specifiek voor beroepsonderwijs, boundary crossing en het ingroeien in een beroep. Je wordt uitgedaagd om deze thema’s te koppelen aan je eigen onderwijspraktijk. 

De kwaliteit van de mastermodule Perspectief Onderwijsleerwetenschappen
De kwaliteit is gewaarborgd doordat: 
de mastermodule deel uitmaakt van de door de NVAO gecertificeerde master Expertdocent Beroepsonderwijs;
de docenten van de mastermodule (bijna) gepromoveerde onderwijskundigen met de focus op het beroepsonderwijs zijn; 
u onderwijs krijgt in een kleinschalige leeromgeving en begeleiding op maat ontvangt; 
de mastermodule steeds wordt verbeterd naar aanleiding van beoordeling van resultaten en evaluaties van studenten; 
in deze samenwerking de expertise van Windesheim en hogeschool Utrecht op het gebied van beroepsonderwijs en van blended leren wordt gebundeld. 

Resultaat: een helicopterview op beroepsonderwijs
Als je actief betrokken bent bij het opleiden van beroepsbeoefenaars en de kwaliteit van het beroepsonderwijs wil versterken, dan is deze mastermodule iets voor jou. Na afloop van de mastermodule: 
heb je bagage vanuit de onderwijsleerwetenschappen om evidence-informed wijze te kunnen handelen in de beroepsgerichte onderwijspraktijk;
heb je zicht op de nieuwste kennis over leren en opleiden in het beroepsonderwijs
kun je op basis van de gekregen feedback en feedforward verder professionaliseren. 

Studieprogramma

De mastermodule is opgebouwd uit drie blokken van drie weken met steeds een face-to-face dag en een webinar in elk blok. In de elektronische leeromgeving vind je de literatuur, opdrachten en kun je samenwerken en uitwisselen met medestudenten. 

Blok 1 Leertheorie en leerprocessen in het beroepsonderwijs
 
 - Theoretische achtergronden van het constructivistisch gedachtengoed in het beroepsonderwijs
 - Invloed van non-cognitieve vaardigheden bij het leren in het beroepsonderwijs

Blok 2: Leren tussen contexten
 - Een kritisch kijk op transfer als ultiem doel van het beroepsonderwijs
 - Boundary crossing als alternatief

Blok 3: Leren en loopbaan

 - Het proces van “Becoming”: als student ingroeien in het beroep
 - Trends in de ontwikkeling van professionele expertise tijdens de opleiding en de loopbaan. 

Je doet een (open boek) tentamen over de onderwijsleerwetenschappen. Je ontvangt een certificaat van deelname en het behaalde eindniveau. De mastermodule is een onderdeel van de door de NVAO gecertificeerde master Expertdocent Beroepsonderwijs.

Voor wie?

Ben je docent in het beroepsonderwijs en wil je beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Perspectieven op beroepsonderwijs: Iets voor jou?
• Ben je werkzaam in het (voorbereidend) middelbaar of hoger beroepsonderwijs?
• Heb je de ambitie om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken?
• Wil je je onderwijs beter laten aansluiten op de actuele arbeidsmarkt?
• Wil je meer evidence-informed te werk gaan in je onderwijspraktijk?
• Wil je geen hele master, maar wel een module op masterniveau volgen? 

Blended leren

In de mastermodule werk je in een blended leeromgeving: thuis via de elektronische leeromgeving (inclusief webinars), op face-to-face contactdagen en op je werkplek in het beroepsonderwijs. Hierdoor heb je relatief weinig reistijd en kun je grotendeels op zelf gekozen momenten studeren.

Praktische informatie

Startdatum Februari 2019
Studievorm Module binnen de Master Expertdocent Beroepsonderwijs
Studieduur Tien weken
Lesdag(en) en tijden

Op maandag van 14.00 - 18.00 uur (contactdagen), van 9.30 uur - 10.30 uur (online webinars)

Face-to-face contactdagen in Utrecht
4 februari
4 maart
18 maart
Webinars: online contact op afstand
11 februari
18 februari
25 maart
Studie-atelier/thuisstudie: In de asynchrone weken kun je op de maandag zelfstandig of met mede-studenten werken aan je opdrachten. Dit is op vrijwillige basis. Een kerndocent is aanwezig voor begeleiding.
28 januari
25 februari
11 maart

Schriftelijk tentamen over het Perspectief Onderwijs en Arbeid op 15 april 2019

Studiebelasting 140 studiebelastingsuren (5 ec's)
Toelating

Je kunt deelnemen aan de mastermodule als je beschikt over:

  • Een diploma bacheleropleiding tot tweedegraads leraar van een beroepsgericht vak óf
  • Een diploma van een aansluitende vakinhoudelijke bacheloropleiding in combinatie met een pedagogisch-didactisch getuigschrift
  • Minimaal 2 jaar werkervaring als bevoegd docent in het beroepsonderwijs
Kosten

Data, tijden en prijzen voor volgend schooljaar worden in januari 2019 vermeld op de website 

Certificering De mastermodule maakt deel uit van de gecertificeerde masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs. U ontvangt een certificaat van Windesheim.
Locatie  Windesheim, Zwolle