Studenten op de trap

Perspectief Onderwijs en Arbeid

Mastermodule Expertdocent Beroepsonderwijs

Evidence-informed werken als docent in het beroepsonderwijs en daarbij inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Geef je onderwijs een passende invulling vanuit het perspectief onderwijs en arbeid.

De module Perspectief Onderwijs en Arbeid in het kort

Je krijgt inzicht in de (inter)nationale verschillen in het systeem van beroepsopleidingen. Je verkent de waarde van samenwerking tussen school en het (regionale) bedrijfsleven om leren in de context van school en van de beroepspraktijk beter met elkaar te verbinden en productiever te maken. Je wordt uitgedaagd om deze thema’s te koppelen aan je eigen onderwijspraktijk. 

De kwaliteit van de mastermodule Perspectief Onderwijs & Arbeid
De kwaliteit is gewaarborgd doordat: 
de mastermodule deel uitmaakt van de door de NVAO gecertificeerde master Expertdocent Beroepsonderwijs;
de docent van de mastermodule een gepromoveerde onderwijskundige met de focus op het beroepsonderwijs is; 
je onderwijs krijgt in een kleinschalige leeromgeving en begeleiding op maat ontvangt; 
de mastermodule steeds wordt verbeterd naar aanleiding van beoordeling van resultaten en evaluaties van studenten; 
in deze samenwerking de expertise van Windesheim en hogeschool Utrecht op het gebied van beroepsonderwijs en van blended leren wordt gebundeld. 

Resultaat: een helicopterview op beroepsonderwijs
Als je actief betrokken bent bij het opleiden van beroepsbeoefenaars en de kwaliteit van het beroepsonderwijs wil versterken, dan is deze mastermodule iets voor jou. Na afloop van de mastermodule: 
heb je bagage om vanuit inzichten over de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt op evidence-informede wijze te kunnen handelen in de beroepsgerichte onderwijspraktijk;
heb je een analyse gemaakt van de verhouding tussen je eigen onderwijs en de huidige arbeidsmarktsituatie in brede zin en regionaal. 
Kun je vanuit deze analyse aanbevelingen doen voor de ontwikkelingen van je eigen onderwijs in relatie met de (regionale) arbeidsmarkt.
Kun je op basis van de gekregen feedback en feedforward verder professionaliseren. 

Studieprogramma

De mastermodule is opgebouwd uit 3 blokken van 3 weken met steeds een face-to-face dag en een webinar in elk blok. In de elektronische leeromgeving vind je de literatuur, opdrachten en kun je samenwerken en uitwisselen met medestudenten. Tijdens de mastermodule komen deze onderwerpen aan bod:

Blok 1: (Inter)nationaal: beroepsonderwijs als collectieve maatschappelijke voorziening
 
 - Het stelsel van beroepsonderwijs in Nederland in vergelijking met andere landen
 - Onderwijs en arbeid: de drievoudige kwalificatieopdracht van het beroepsonderwijs

Blok 2 Sectoraal: actueel en toekomstbestendig beroepsonderwijs
 - Trends op de arbeidsmarkt
 - Aansluiten bij de vraag van studenten én van de (toekomstige) arbeidsmarkt

Blok 3 Regionaal: co-makership in de regio
 
 - Het opbouwen en benutten van een regionaal netwerk
 - Samenwerken met het regionale bedrijfsleven

Afronding van de mastermodule: Je maakt een analyse van je onderwijspraktijk in relatie met de (regionale) arbeidsmarkt en schrijft daar een paper over. Je ontvangt een certificaat van deelname en het behaalde eindniveau. De mastermodule is een onderdeel van de door de NVAO gecertificeerde master Expertdocent Beroepsonderwijs.

Voor wie?

Ben je docent in het beroepsonderwijs en wil je beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Perspectieven op beroepsonderwijs: Iets voor jou?
• Ben je werkzaam in het (voorbereidend) middelbaar of hoger beroepsonderwijs?
• Heb je de ambitie om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken?
• Wil je je onderwijs beter laten aansluiten op de actuele arbeidsmarkt?
• Wil je meer evidence-informed te werk gaan in je onderwijspraktijk?
• Wil je geen hele master, maar wel een module op masterniveau volgen? 

Blended leren

In de mastermodule werk je in een blended leeromgeving: thuis via de elektronische leeromgeving (inclusief webinars), op face-to-face contactdagen en op je werkplek in het beroepsonderwijs. Hierdoor heb je relatief weinig reistijd en kun je grotendeels op zelf gekozen momenten studeren.

Praktische informatie

Startdatum Februari 2019
Studievorm Module binnen de Master Expertdocent Beroepsonderwijs
Studieduur Tien weken
Lesdag(en) en tijden

Op maandag van 14.00 - 18.00 uur (contactdagen), van 9.30 uur - 10.30 uur (online webinars)

Face-to-face contactdagen in Utrecht
8 april
6 mei
27 mei
Webinars: online contact op afstand
15 april
13 mei
3 juni
Studie-atelier/thuisstudie: In de asynchrone weken kun je op de maandag zelfstandig of met mede-studenten werken aan je opdrachten. Dit is op vrijwillige basis. Een kerndocent is aanwezig voor begeleiding.
1 april
22 april
20 mei

Inleveren eindopdracht ‘perspectief onderwijs en arbeid’ in de week van 24 juni 2019

Studiebelasting 140 studiebelastingsuren (5 ec's)
Toelating

Je kunt deelnemen aan de mastermodule als je beschikt over:

  • Een diploma bacheleropleiding tot tweedegraads leraar van een beroepsgericht vak óf
  • Een diploma van een aansluitende vakinhoudelijke bacheloropleiding in combinatie met een pedagogisch-didactisch getuigschrift
  • Minimaal 2 jaar werkervaring als bevoegd docent in het beroepsonderwijs
Kosten

De prijzen voor volgend schooljaar worden in januari 2019 vermeld op de website 

Certificering De mastermodule maakt deel uit van de gecertificeerde masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs. U ontvangt een certificaat van Windesheim.
Locatie  Windesheim, Zwolle