Man die je aankijkt in het X-gebouw

Lestijden en studielast

Wanneer start de opleiding? Wat zijn de lestijden? Wat is de studielast? Hoe lang duurt de opleiding?

Startmoment en lesdag

De lessen voor een deeltijdstudent die in het schooljaar 2020-2021 start, vinden plaats op dinsdagmiddag en -avond vanaf 12:30 uur. Je volgt lessen samen met de studenten van de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs.

Studieduur

Deze opleiding in deeltijd heeft een omvang van 120 studiepunten. De opleiding biedt een studeerbaar programma aan van minimaal 60 studiepunten per studiejaar.
De opleiding duurt in principe 2 jaar.

Studielast

In de Associate degree Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs doe je veel specifieke kennis en praktijkervaring op. Je moet daarom rekenen op een studielast van gemiddeld 30 uur per week, afhankelijk van gevolgde vooropleiding(en) en relevante werkervaring. Het is een vereiste dat je goed zelfstandig kunt studeren, omdat de opleiding veel zelfstudie bevat. Wil je de opleiding combineren met een baan of andere bezigheden, dan moet je snel en efficiënt kunnen werken en plannen. En je moet gemotiveerd zijn om twee jaar hard te werken!

Vrijstellingen

Het verlenen van vrijstellingen kan bestaan uit:
1.    het erkennen van diploma’s, getuigschriften en certificaten, en/of
2.    het erkennen van relevante werkervaring

Je kunt eventuele vrijstellingen aanvragen na je inschrijving bij Studielink. Dit doe je door een individueel verzoek tot vrijstelling in te dienen bij de examencommissie van de opleiding. Het is niet mogelijk om op voorhand uitspraken te doen over toekenning van vrijstellingen.