Twee professionals die met elkaar praten

Studieprogramma

De master stelt je in staat activerend, authentiek, participerend en hermeneutisch te leren.

Opzet van de opleiding

Elke periode van 10 weken worden colleges, leerpleinen en coachingsprocessen aangeboden bij één van de leeruitkomsten. In studentbegeleidingsgesprekken kies je aan de hand van je eigen leervragen je eigen leerweg. Je voert praktijkopdrachten uit op jouw werk/stageplek. Uiteindelijk toon je aan over alle acht de leeruitkomsten te beschikken. Daarnaast heb je ruimte om je extra te verdiepen in één van de vier rollen van de leraar godsdienst/levensbeschouwing en geestelijk verzorger.

Voor een aantal studenten is het nodig om een deficiëntieprogramma te voldoen aan het begin van het tweede studiejaar. Zo heb je de kennis, vaardigheden en houding in huis voor je masterdiploma Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (eerstegraads).

Kinderen in de klas

Afstuderen

Uiteindelijk toon je aan als professional te zijn gegroeid door acht leeruitkomsten te hebben behaald én je te hebben verdiept in één van de vier rollen.
Een eindonderzoek is hier onderdeel van. Het onderzoek is verbonden met je eigen werkplek en eventueel met de kenniswerkplaats binnen Windesheim. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar:

  • beroeps- en geloofsidentiteit in de geestelijke verzorging
  • nieuwe vormen van levensbeschouwelijke vorming in een post-seculiere samenleving

Getuigschrift en titel

Wanneer je deze master hebt afgerond, mag je de titel Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) voeren.