Studenten op de trap

Master Expertdocent Beroepsonderwijs

Ben je docent in het beroepsonderwijs en wil je beter kunnen inspelen op de leervermogens van je studenten, de beroepspraktijk en de arbeidsmarkt? Dan is de master Expertdocent Beroepsonderwijs wat voor jou.

In het kort

Als expertdocent beroepsonderwijs ben je op de hoogte van actuele vak- en beroepskennis en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vertaalt dit naar een beroepsopleiding. Je breidt jouw pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire uit, verantwoordt jouw professioneel handelen op basis van theorie en praktijkervaringen en toont de impact van je handelen in de praktijk aan.

Lees meer over de opleiding

Samenwerking HU en Windesheim

De hbo-master Expertdocent Beroepsonderwijs is een gezamenlijk initiatief van Windesheim en Hogeschool Utrecht (HU) om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken. Het is de eerste educatieve master in Nederland die zich specifiek richt op docenten van beroepsgerichte vakken in het (v)mbo en hbo.

Lees meer over de opleiding

Geaccrediteerd door NVAO

De master Expertdocent Beroepsonderwijs is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Je kunt je via Studielink inschrijven.

Ga naar de inschrijfpagina

Lesdag en -tijden

De master Expertdocent Beroepsonderwijs duurt drie jaar. Driewekelijks is er op maandag les. Je hebt les van 10.00 - 18.00 uur. De opleiding start elk jaar in september.

Meer praktische informatie