Student ingang C

Studieprogramma

Je begint het zij-instroomtraject met het samenstellen van een portfolio. Daarmee krijgen we een beeld van jouw kennis en ervaring.

Je vult je portfolio bijvoorbeeld met diploma’s en certificaten van relevante cursussen en werkstukken. Een opname van een les die je hebt gegeven hoort ook in het portfolio. Hulp nodig bij het samenstellen van je portfolio? Onze docenten helpen je graag.

Geschiktheidsonderzoek

Voorafgaand aan het opleidingstraject, vindt een geschiktheidsonderzoek plaats. Dit wordt ook wel het startassesment genoemd. Onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is een lesbezoek. Daarnaast bespreek je met twee assessoren je portfolio. Op basis van het lesbezoek en het portfolio maken we voor jou een scholingsplan op maat.

Scholing binnen je werksituatie

De scholing vindt zoveel mogelijk plaats binnen jouw eigen werksituatie. Je leert hoe je vakkennis overbrengt op anderen. Indien nodig, vult je je vakinhoudelijke kennis aan. Een vereiste hierbij is dat je beschikt over goede begeleiding op de werkplek.Een leraar voor de klas

Werkvormen

De werkvormen worden afgestemd op je persoonlijke leerbehoeften. Dit kan betekenen dat je praktijkopdrachten op jouw werkplek uitvoert, maar ook dat je af en toe in de theorie duikt. Een verplicht onderdeel voor alle deelnemers is de landelijke kennistoets.

Eindportfolio

Tijdens de opleiding verzamel je in een portfolio bewijzen van je ontwikkeling. Twee deskundigen assessoren bepalen tijdens het bekwaamheidsonderzoek aan het eind van de opleiding of je startbekwaam bent. Bij een positief oordeel ontvang je de tweedegraads bevoegdheid.

Maximaal twee jaar

Het Zij-instroomtraject duurt in principe maximaal twee jaar. Hoe lang je opleiding precies duurt, is afhankelijk van je werkervaring, je persoonlijke leerbehoeften en je studievoortgang.