Student ingang C

Praktijk

Je leert zoveel mogelijk in de praktijk, op jouw werkplek. Tijdens het traject staat het ‘in de vingers krijgen van het docentschap’ centraal.

De werkvormen worden afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoeften.

Begeleiding

Bij onze Lerarenopleiding VO/BVE via Zij-instroom krijg je begeleiding van een vakdocent van Windesheim, waarmee je afspraken maakt. Hij overlegt regelmatig met je en met de begeleider van je eigen werkplek. Jouw begeleider bezoekt ook regelmatig de lessen die je geeft.