Student ingang C

Toelating

Je moet een diploma van een relevante hbo- of universitaire bacheloropleiding hebben voordat je de opleiding volgt. Bekijk de mogelijkheden.

In onderstaand overzicht zie je het vakgebied waarin je je bevoegdheid kunt halen met de vooropleiding. Om toegelaten te kunnen worden tot de kopopleiding is het noodzakelijk dat je een Hbo of Wo bachelor gevolgd hebt uit de lijst van het ministerie. Bekijk de Staatscourant om te zien of jou croho-code matcht. 

Vanaf het cursusjaar 2019-2020 geeft de HBO opleiding Verpleegkunde toegang tot de Lerarenopleidng Gezondheidszorg en Welzijn via de Kopopleiding. 

De Kopopleiding begint in september maar onder voorwaarden is het mogelijk om in februari te starten.

Diploma hbo- of universitaire bacheloropleiding

Vakgebied Hbo-bachelor Wo-bachelor
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • Autotechniek
 • Civiele techniek
 • Bouwkunde
 • Automotive
 • Mechatronica
 • HBO ICT
 • Technische informatica
 • Informatica 
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • Bouwkunde
 • Civiele techniek
 • Data Science and Knowledge Engineering
 • Computer Science
 • Bedrijfsinformatietechnologie (Business & IT)
 • Informatiekunde
 • Informatie, multimedia en management
 • Technische informatica
 • Informatica
 • Kunstmatige intelligentie
 • Lifestyle Informatics
Leraar algemene economie of bedrijfseconomie (afhankelijk van de bachelor)
 • Fiscaal Recht en Economie
 • Commerciële Economie
 • Commercieel Management (uitstroomprofiel Commerciële Economie)
 • Management, Economie en Recht
 • Bedrijfskunde MER
 • Bedrijfseconomie
 • Accountancy
 • Fiscale Economie 
 • Algemene economie 
 • Economie 
 • Bedrijfskunde
 • Bedrijfseconomie
 • Economie en bedrijfseconomie
Leraar aardrijkskunde  
 • Sociale Geografie en Planologie
 • Aardwetenschappen
 • Aarde en Economie
Leraar geschiedenis  
 • Geschiedenis
Leraar wiskunde
 • Bedrijfswiskunde
 • Wiskunde
Leraar natuurkunde
 • Technische natuurkunde
 • Natuurkunde
 • Natuur- en Sterrenkunde
 • Technische Natuurkunde
 • Medische Natuurwetenschappen
Leraar scheikunde
 • Chemie
 • Applied Science met Scheikunde
 • Chemische technologie 
 • Scheikunde
 • Life Science and Technology
 • Scheikundige technologie
 • Molecular Science technology
 • Biomedische Technologie
 • Farmaceutische Wetenschappen
 • Moleculaire Levens-wetenschappen
 • Biomedische wetenschappen met uitstroomprofiel moleculaire levenswetenschappen
Leraar biologie
 • Toegepaste biologie
 • Biologie
Leraar godsdienst en levensbeschouwing
 • Theologie of Godsdienst en Pastoraal Werk
 • Theologie
 • Theologie klassiek
 • Theologie plus
 • Godgeleerdheid
 • Godsdienstwetenschap
 • Wereldgodsdiensten
 • Religiestudies
 • Religie en levensbeschouwing
 • Islamstudies
 • Godsdienstwetenschap
Leraar Nederlands  
 • Nederlandse taal en cultuur
Leraar Engels  
 • Engelse taal en cultuur
Leraar Duits  
 • Duitse taal en cultuur

Leraar Frans

 
 • Franse taal en cultuur
 • Afstudeerrichting Frans van de opleiding Romaanse Talen en culturen
 Leraar Gezondheidszorg en Welzijn  Verpleegkunde  

Meer informatie

Bij Windesheim kun je alleen de Kopopleiding volgen voor de volgende lesbevoegdheden:  Algemene economie, Bedrijfseconomie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Gezondheid en Welzijn, Godsdienst en levensbeschouwing, Nederlands, Engels, Duits, Frans.