Student ingang C

Studieprogramma

In de eerste zes maanden volg je een dag per week colleges in Zwolle. Daarnaast loop je twee dagen per week stage. Wat doe je nog meer?

Je voert opdrachten uit, samen met medestudenten. En je werkt ook zelf aan je ontwikkeling.

Het eerste halfjaar

In de eerste zes maanden volg je een dag of avond per week les. Het eerste half jaar staat in het teken van de startende docent: presenteren, lessen voorbereiden, geven en evalueren, pedagogisch handelen, het coachen van leerlingen en gespreksvoering en psychologie (voor het beroepsonderwijs).

Het tweede halfjaar

In het tweede half jaar behandelen we onderwerpen als differentiëren, passend onderwijs en productevaluatie. Door het hele jaar heen in is er studieloopbaanbegeleiding, waarin het reflecteren op de eigen ontwikkeling centraal staat. Ook werk je in het tweede halfjaar van je opleiding vier dagen per week als Leraar in Opleiding op een school. Je geeft dan zelf les. Mogelijk word je daar zelfs al voor betaald. Je komt nog één dagdeel per week naar Zwolle voor lessen.

Werkvormen

Bij de Kopopleiding volg je theoretische vakken in Zwolle. Ook voer je met medestudenten opdrachten uit. De nadruk van de opleiding ligt op de koppeling tussen theorie en praktijk. Je loopt vanaf het begin stage op een school.