Student ingang C

Studieprogramma

In de eerste zes maanden volg je een dag per week colleges in Zwolle. Daarnaast loop je twee dagen per week stage. Wat doe je nog meer?

Het studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
- onderwijskundige modules bestaande uit presenteren/doceren, pedagogisch handelen,toetsing, adolescentie en leerprocessen, omgaan met verschillen en coachend begeleiden.
- werkplekleren. In het eerste halfjaar ben je twee à drie dagen op een school aanwezig. In het tweede half jaar is dit drie à vier dagen en ga je volledig zelfstandig lesgeven.
- vakdidactiek. Je doet een vakdidactische opdracht voor het vak waarvoor je de bevoegdheid wilt halen.