Student ingang C

Praktijk

De Kopopleiding is sterk gericht op de lespraktijk. Je loopt veel stage, in het tweede halfjaar maar liefst vier dagen per week.

Je wordt dus snel in het diepe gegooid, maar je wordt hierin goed begeleid door een coach van Windesheim en een begeleider op jouw stageschool.

Leraar in Opleiding

Je start met een korte oriëntatie op een school en voert daar al snel ondersteunende taken uit. Dat doe je in het begin van je opleiding twee dagen in de week. Je maakt vlot de overstap van het uitvoeren van ondersteunde taken naar het zelf voor de klas staan. In het tweede halfjaar sta je vier dagen per week voor de klas als Leraar in Opleiding. Op sommige scholen word je daarvoor betaald.