Studenten die naar elkaar kijken

Tweede jaar en verder

We gaan weer verder met onderwerpen uit het eerste jaar zoals celbiologie en genetica, ontwikkelingsbiologie. Wat staat er nog meer op stapel?

We behandelen ook zeer actuele onderwerpen zoals neurobiologie en biotechnologie. We horen graag jouw mening. In de ontwikkelingsbiologie besteden we aandacht aan zowel de embryonale ontwikkeling van dieren als de manier waarop planten groeien. Alle kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan en de vaardigheden die je hebt geleerd, bouw je verder uit. 

Excursie

In het tweede jaar gaat de excursie naar De kop van Overijssel voor een zoetwateronderzoek. Deze excursie vindt plaats in september en duurt vijf dagen. De kosten bedragen ongeveer € 175,-.

Kennistoets

Halverwege het derde jaar maak je een vakinhoudelijke kennistoets waarvoor je moet slagen. Deze toets gaat over alle onderdelen van de opleiding. Deze landelijk ingevoerde kennistoets wordt op grond van ministeriële regelgeving door alle lerarenopleidingen in Nederland afgenomen.

Thuis, online en klassikaal les

Een studieperiode duurt zeven weken. Je studeert thuis, volgt zelfstudiemodules én in iedere studieperiode één online module met jouw medestudenten. Je werkt dan samen in een kleine online studiegroep. We werken daarbij met een deadline. Daarnaast heb je, per biologiemodule, iedere studieperiode één keer klassikaal les in Zwolle. Alle verplichte bijeenkomsten vinden steeds plaats op een dinsdag in Zwolle en een enkele keer op de zaterdag in Utrecht, behalve de tentamens.

Toetsen op locatie

Na iedere studieperiode zijn er twee toetsweken en sluit je de periode af met een schriftelijk tentamen, presentatie of verslag. De toetslocaties zijn in Zwolle, Vlissingen en Den Haag.

Stage

In het tweede studiejaar loop je een à twee dagen stage per week. In het derde jaar loop je een half jaar lang stage, twee dagen per week. Als je de bekwaamheden behorende bij een stage beheerst, rond je die stage af en kun je met de volgende starten. In het laatste jaar van de opleiding sta je een half jaar zelfstandig voor de klas, vier dagen per week.

Ook buiten het schoollokaal

We willen je laten ervaren hoe leuk biologieonderwijs is. Het speelt zich niet alleen af binnen de vier muren van een schoollokaal. Vrijwel alle biologievakken die je volgt bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel. Daarom heb je iedere maand practica in Zwolle.

Minors

In het derde jaar volg je een keuzeminor. Hiermee geef je nog meer kleur aan jouw studie. We bieden de volgende minors aan:

Communicatie

Je leert op een professioneel niveau communiceren in (groeps)gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s, zoals feedback geven en ontvangen. Hierdoor bereik je wat je wilt en leg je gemakkelijk contact met collega’s en ouders.

Zingeving voor professionals

Je leert visies en achtergronden van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen, filosofie en ethiek (beter) kennen.

Cultuureducatie

Je weet straks meer over verschillende kunstdisciplines en leer hoe je jouw enthousiasme hierover kunt overdragen op anderen.

Onderwijskundig Leiderschap

Je neemt een kijkje in de keuken van een schoolorganisatie. We richten ons op ontwikkeling binnen teams en veranderingsprocessen.

Minors van andere opleidingen

Wil je een minor volgen van een andere opleiding van Windesheim? De examencommissie toetst dit en moet goedkeuring geven.

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst jouw plannen vooraf om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

 

 

Vierde jaar: afstudeerstage op stageschool

In het vierde jaar sta je een half jaar zelfstandig voor de klas. Je bent een volwaardig lid van het team op jouw stageschool. Daarnaast voer je een onderzoek uit naar een aspect van jouw eigen functioneren als leraar. Bijvoorbeeld ‘Hoe kun je als docent het gebruik van een digitaal schoolbord zodanig in een les integreren, dat het bijdraagt aan het uitvoeren van betekenisvol onderwijs voor de leerlingen?’