Studenten die naar elkaar kijken

Praktijk

Biologieonderwijs is ook erg leuk buiten het schoollokaal. Daarom heb je iedere maand practica in Zwolle en organiseren we excursies.

Vrijwel alle biologievakken die je volgt bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel. De praktijk is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding. Je loopt ieder jaar stage op een school in het voortgezet onderwijs. Dus wat je leert pas je al snel toe. Na iedere stage willen we graag zien dat je de bekwaamheden die bij de stage horen ook beheerst. Daarna start je met de volgende stage.

Ieder jaar stage

  • In het begin van het eerste jaar loop je al snel stage.
  • In het tweede studiejaar loop je een half jaar lang een à twee dagen stage per week.
  • In het derde jaar loop je een half jaar lang stage, twee dagen per week.
  • In het laatste jaar van de opleiding sta je een half jaar zelfstandig voor de klas, vier dagen per week.

Ontwikkel lesmateriaal en eenvoudige toetsen

Tijdens de stages begeleid je bijvoorbeeld leerlingen bij hun huiswerk en het zelfstandig leren. Je ontwikkelt ook lesmateriaal of past dit aan. Verder maak je eenvoudige toetsen die je aan leerlingen geeft en verwerk je de uitkomsten. Ook het doen van een onderzoek staat op het programma.

Zelfstandigheid

Met iedere stage die je loopt neemt ook jouw zelfstandigheid toe. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheden in het onderwijsleerproces. De begeleiding in de klas wordt dan ook steeds minder.

Verplichte excursies

Meerdaags

We maken in totaal twee excursies om de praktijk te verkennen. Dit zijn de verplichte veldwerkweken. Bij het vak ‘zoetwaterecologie’ hoort een excursie van vijf dagen in Noordwest-Overijssel. Deze excursie vindt plaats aan het einde van het tweede studiejaar. Bij het vak ‘zoutwaterecologie’ hoort een excursie van vijf dagen naar Schiermonnikoog. Deze excursie vindt plaats bij de start van het vierde studiejaar.

Eendaags

Naast meerdaagse excursies zijn er ook twee eendaagse excursies. Aan het einde van het eerste jaar maken we een eendaagse excursie die onderdeel is van de module Ecologie. Voor het vak gedragsbiologie gaan we in het vroege voorjaar van het tweede jaar naar de Apenheul.