Vrouw die je aankijkt

Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs

Cursus

In de cursus Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs leer je hoe je als docent meer 'evidence-informed' te werk kunt gaan en de ontwikkeling van de student tot beroepsbeoefenaar op een betrouwbare en valide manier kunt beoordelen. Leer in deze mastermodule hoe je systematisch toetsen en toetsprogramma’s kunt analyseren, ontwerpen, en valideren.

De cursus in het kort

In deze cursus leer je hoe je systematisch toetsen en toetsprogramma's kunt analyseren, ontwerpen en valideren. In de module kunnen hbo-docenten werken aan de leeruitkomsten van de Basiskwalificatie Examinering (BKE) en Seniorenkwalificatie Examinering (SKE) en daar verdieping in aanbrengen.

Na afloop van de cursus:

- Kun je op een systematische manier toetsen en toetsprogramma's analyseren, ontwerpen en valideren, passend bij adaptief beroepsonderwijs
- Kun je de beroepspraktijk betrekken bij de toetscyclus
- Kun je de validiteit en betrouwbaarheid van je toetsen kritisch beoordelen
- Kun je meer evidence-informed handelen in jouw onderwijspraktijk
- Kun je op basis van de gekregen feedback en feedforward verder professionaliseren

Studieprogramma

Je gebruikt je werkplek als leerplek. Theorieën over toetsen en beoordelen koppel je aan de manier van beoordelen in je eigen onderwijs. Voor een actueel vakinhoudelijk thema ontwikkel je in samenwerking met de beroepspraktijk een beoordelingsproduct dat past in het toetsprogramma en bijdraagt aan de kwaliteit van toetsen en beoordelen.
Tijdens de mastermodule komen deze onderwerpen aan bod:
Blok 1 + 2 Evaluatie toetsprogramma

- Programmatisch toetsen
- Kwaliteitscriteria voor toetsprogramma’s
- Beoordelen van werkplekleren
- Beoordelen van actuele vak- en beroepskennis
- Formuleren van een beoordelingsvraagstuk in je eigen onderwijspraktijk
Blok 3 + 4 Het ontwikkelen van een beoordelingsproduct

- De formatieve en summatieve functie van toetsing
- Authentiek beoordelen binnen en buiten school
- Actualiseren van de toetsinhoud op basis van deskresearch en werkveldverkenning
- Ontwikkelen van beoordelingsproduct

Blok 5 + 6 Valideren en kalibreren
- Van WAT naar HOE: doelen en leerprocessen op de werkplek als startpunt
- Holistisch versus analytisch beoordelen
- Meetbaar maken van beroepshandelen op verschillende niveaus
- Valideren met experts
- Kalibreren met mede-beoordelaars

Je rondt de mastermodule af met een eindopdracht, bestaande uit een gevalideerd beoordelingsproduct ten bate van je eigen onderwijspraktijk en een legitimatieverslag waarin je je keuzes onderbouwt. Je ontvangt een certificaat van deelname en van het behaalde eindniveau.

Voor wie?

De module is bedoeld voor docenten in het beroepsonderwijs (vmbo/mbo/hbo) die meer evidence-informed te werk willen gaan en de ontwikkeling van de student tot beroepsbeoefenaar op een betrouwbare en valide manier willen beoordelen. 

Praktische informatie

Start De startdatum wordt binnenkort op de website vermeld. 
Studievorm Cursus / mastermodule
Studieduur 20 weken
Lesdagen en lestijden

Op maandag van 14.00 - 18.00 uur (contactdagen), van 9.30 - 10.30 uur (online webinars)

Face-to-face contactdagen in Utrecht
9 september
30 september
28 oktober
11 november
2 december
6 januari

Webinars: online contact op afstand
16 september
7 oktober
14 oktober
18 november
9 december
13 januari

Inleveren toetsopdracht in de week van 31 januari 2020

Studiebelasting 280 studiebegeleidingsuren (10 EC's)
Toelating

Je kunt deelnemen aan de mastermodule als je beschikt over:

  • Een diploma van een bacheloropleiding tot tweedegraads leraar van een beroepsgericht vak, óf
  • Een diploma van een aansluitende vakinhoudelijke bachelor- of masteropleiding in combinatie met een pedagogisch-didactisch getuigschrift of een basiskwalificatie didactische bekwaamheid
  • Minimaal 2 jaar werkervaring als docent in het beroepsonderwijs ((v)mbo of hbo)
Kosten €990,-. Dit is inclusief studiemateriaal in de elektronische leeromgeving
Certificering Je ontvangt een certificaat van Windesheim.
Locatie Cursus- en vergaderlocatie Domstad in Utrecht, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht