Studenten op de trap

Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs

Cursus

In de cursus Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs leer je hoe je als docent meer 'evidence-informed' te werk kunt gaan en de ontwikkeling van de student tot beroepsbeoefenaar op een betrouwbare en valide manier kunt beoordelen.

De cursus in het kort

In deze cursus leer je hoe je systematisch toetsen en toetsprogramma's kunt analyseren, ontwerpen en valideren. In de module kunnen hbo-docenten werken aan de leeruitkomsten van de Basiskwalificatie Examinering (BKE) en Seniorenkwalificatie Examinering (SKE) en daar verdieping in aanbrengen.

Na afloop van de cursus:

- Kun je op een systematische manier toetsen en toetsprogramma's analyseren, ontwerpen en valideren, passend bij adaptief beroepsonderwijs
- Kun je de beroepspraktijk betrekken bij de toetscyclus
- Kun je de validiteit en betrouwbaarheid van je toetsen kritisch beoordelen
- Kun je meer evidence-informed handelen in jouw onderwijspraktijk
- Kun je op basis van de gekregen feedback en feedforward verder professionaliseren

Studieprogramma

Je gebruikt je werkplek als leerplek. Theorieën over toetsen en beoordelen koppel je aan de manier van beoordelen in je eigen onderwijs. De mastermodule bestaat uit zes blokken. Bij de eerste twee blokken ligt de focus op de evaluatie van het toetsprogramma. Tijdens blok drie en vier leer je hoe je een beoordelingsproduct ontwikkelt en de toetsinhoud actualiseert op basis van deskresearch en werkveldverkenning. De laatste twee blokken staan in het teken van valideren en kalibreren. 

Je rondt de mastermodule af met een eindopdracht, bestaande uit een gevalideerd beoordelingsproduct ten bate van je eigen onderwijspraktijk en een legitimatieverslag waarin je je keuzes onderbouwt.

Voor wie?

De module is bedoeld voor docenten in het beroepsonderwijs (vmbo/mbo/hbo) die meer evidence-informed te werk willen gaan en de ontwikkeling van de student tot beroepsbeoefenaar op een betrouwbare en valide manier willen beoordelen.

Praktische informatie

Start De startdatum wordt binnenkort op de website vermeld. 
Studievorm Cursus
Studieduur 20 weken
Lesdagen en lestijden Op maandag van 14.00 - 18.00 uur (contactdagen), van 9.30 - 10.30 uur (online webinars)
Studiebelasting 280 studiebegeleidingsuren (10 EC's)
Toelating

Je kunt deelnemen aan de mastermodule als je beschikt over:

  • Een diploma van een bacheloropleiding tot tweedegraads leraar van een beroepsgericht vak, óf
  • Een diploma van een aansluitende vakinhoudelijke bachelor- of masteropleiding in combinatie met een pedagogisch-didactisch getuigschrift of een basiskwalificatie didactische bekwaamheid
  • Minimaal 2 jaar werkervaring als docent in het beroepsonderwijs ((v)mbo of hbo)
Kosten €990,-. Dit is inclusief studiemateriaal in de elektronische leeromgeving
Certificering Je ontvangt een certificaat van Windesheim.
Locatie Cursus- en vergaderlocatie Domstad in Utrecht, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht