Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Voor wie

Herken je jezelf in de beschrijving en het doel van deze post-hbo-opleiding? Lees dan voor wie deze opleiding een meerwaarde vormt.

Deze opleiding is interessant voor alle docenten die te maken hebben met passend onderwijs in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.