Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

Gedurende een jaar verdiep je je tijdens acht bijeenkomsten in thema’s die je helpen een dialoog met je leerlingen tot stand te brengen.

Thema’s

De post-hbo-opleiding is opgebouwd uit acht bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten ga je actief aan de slag met verschillende thema’s:

 • (Groeps)gedrag veranderen: dialoog
 • Leerlingconsultatie en -participatie: onderwijsontwerp
 • Onderleggers: systeemtheorie, resource-georiënteerdheid, veerkrachtmodel
 • Hoe leerlingen de kracht van een goede leerkracht identificeren
 • Sociaal denken versus medisch modeldenken: de kracht van oplossingen van leerlingen
 • Denken, emotie en gedrag als trias cognita: betekenisgeving van leerlingen in groepen
 • Uitvoering en effect van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Uitzonderingen: voortbouwen op resources en successen van leerlingen en hun ouders

Evaluatie en toetsing van het leerproces

In de post-hbo-opleiding Passend onderwijs en de stem van de leerling krijg je feedback op hoe je samenwerkt met je leerlingen: op zowel het gezamenlijke leerproces als op het utiliseren van resources in samenspraak met hen. Toetsing vormt een wezenlijk onderdeel van dit proces. De opleiding kent een drietal natuurlijke toetsmomenten:

 • intakegesprek aan het begin van de opleiding
 • tussentijdse feedback op opdrachten
 • afsluitend gesprek naar aanleiding van je presentatie en portfolio

Afronding

Gedurende de opleiding bouw je een portfolio op waarin je de uitwerking van praktijkopdrachten plaatst. Dit portfolio vormt, met de feedback van de docent(en), de basis voor je eindpresentatie die je in de groep geeft en het eindgesprek. Met het eindgesprek rond je de opleiding succesvol af.