Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Inhoud opleiding

In deze opleiding werk je aan de dialoog tussen leerling en leraar die bepalend is voor de kwaliteit van het leer- en groepsproces in het onderwijs.

Wat leer je?

In deze post-hbo-opleiding begeleid je jouw leerlingen bij het verbeteren van hun vermogen om in dialoog met hun omgeving te gaan. Je weet met oplossingsgerichte gespreksvoering de al aanwezige resources van de leerlingen goed te benutten en daarmee hun talent te ontwikkelen.

Na de opleiding

Na het afronden van de opleiding kun je het dialogisch vermogen van leerlingen beter beïnvloeden, omdat:

  • je samen met hen een passend onderwijsklimaat kunt ontwerpen waarin kwaliteiten, mogelijkheden en welbevinden centraal staan
  • jouw leerlingen straks ervaren dat ze actief invloed kunnen uitoefenen op het ‘reilen en zeilen’ van hun onderwijs, iets wat invloed heeft op hun intellectuele en emotionele leven op school
  • jouw leerlingen zich in een veilig onderwijsklimaat verbonden, gehoord en erkend voelen
  • jouw leerlingen oplossingsgerichte gesprekken kunnen voeren over leren en (groeps)gedrag
  • je de veerkracht en leerkracht van leerlingen individueel en als groep vergroot

Visie

Het helpen van leerlingen om hun ‘stem’ te laten horen in het onderwijs is geen opzichzelfstaande ‘methode’ die door leraren kan worden ingezet. Het hebben van een stem is immers in de leerling zelf geworteld. Dit maakt het voor de leerling mogelijk om te kunnen participeren in een onderwijsgemeenschap. Het hebben van een eigen stem is een integraal en voortdurend aanwezig onderdeel van de dialoog tussen leerling en leraar. Deze dialoog is bepalend voor de kwaliteit van het leer- en groepsproces in het onderwijs en als zodanig automatisch en integraal verweven met de motivatie, het zelfbeeld en de zelfwerkzaamheid van leerlingen.

Benieuwd naar een mooi voorbeeld van een kind dat zijn ‘stem’ laat horen?
“Ik kreeg vorige week een brief van mijn schoondochter waarin ze mij schreef over de zesde verjaardag van haar dochter. De dag na haar verjaardag deed ze iets waarvoor moeder haar een standje gaf en ze zei tegen haar moeder: ‘Het is heel moeilijk om zes jaar te zijn. Ik heb nog maar een dag ervaring’.” (Milton Erickson, 1994).

Lerarenportfolio

De opleiding is gevalideerd door het Lerarenportfolio en daarmee opgenomen in lerarenportfolio.nl. Dit is een register voor en door leraren in het primair, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Certificaat

Na het succesvol afronden van de post-hbo-opleiding Passend onderwijs en de stem van de leerling ontvang je het post-hbo-certificaat ‘Passend onderwijs en de stem van de leerling’.