Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Oud-student aan het woord

Margot Willemsen: ‘Tijdens de master Educational Needs heb ik onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen leerkracht en logopedist.’ Lees haar verhaal.

Goede samenwerking is waardevol

Margot Willemsen"Na een jaar of zeven als logopedist binnen het cluster 2-onderwijs te hebben gewerkt, wilde ik mijn kennis verder uitbreiden en overbrengen. Lesgeven aan beginnend logopedisten en leerkrachten was voor mij een waardevolle aanvulling op het werken met de leerlingen. Ik heb gekozen voor de leerroute Leraar speciale onderwijsbehoeften cluster 2 en wilde me verder verdiepen in dove/slechthorende leerlingen en leerlingen met spraak- en taalstoornissen.

Ik werk nog steeds met veel plezier als logopedist. Daarnaast werk ik als docent en ontwikkelaar van lesmaterialen. In beide functies kan ik de kennis die ik tijdens de master Educational Needs heb opgedaan goed toepassen. Zo kan ik gemakkelijk artikelen beoordelen en interpreteren.

Tijdens de master Educational Needs heb ik onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen leerkracht en logopedist. Dit heeft mij laten zien hoe ingewikkeld samenwerking kan zijn, maar ook hoe waardevol goede samenwerking is. De voorwaarden voor goede samenwerking heb ik de afgelopen periode zowel in theorie als praktijk leren kennen. Dagelijks werk ik, samen met leerkrachten, met veel plezier aan het taalonderwijs in de klassen."

Margot Willemsen,
oud-student master Educational Needs