Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Leerroute Expert taal/dyslexie

Als taal/dyslexie-expert houd je je bezig met het creëren van innovatieve, passende taalleeromgevingen en richt je je op vernieuwend taal- en leesbeleid.

Man en vrouw achter laptopDat doe je door de onderwijsbehoeften op het gebied van taal en lezen van leerlingen/studenten te onderzoeken en daar in je onderwijs bij aan te sluiten. Je weet de onderwijsvisie op taal en lezen binnen de eigen onderwijsorganisatie naar een hoger plan te tillen.

Wat leer je?

In de leerroute Expert taal/dyslexie leer je om goed, onderbouwd taal- en leesonderwijs vorm te geven. Daarbij zoek je naar verbinding met andere onderwijsinhouden. Je kijkt kritisch naar het taal- en leesonderwijs op je school  en ontwikkelt op een creatieve manier krachtige en rijke leeromgevingen voor alle leerlingen/studenten. In de opleiding is bijvoorbeeld aandacht voor leesproblemen en dyslexie, het leren van niet-Nederlandstalige en meerbegaafde leerlingen/studenten. Je betrekt collega’s, leerlingen/studenten en overige betrokkenen bij je onderwijsontwerpen en bij de evaluatie van je onderwijs. Zo zorg je voor een motiverend taalklimaat,  gebaseerd op de nieuwste inzichten.

Voor wie?

Leraren, taal- en leesspecialisten met een post hbo-opleiding, logopedisten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en beroepsonderwijs.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Expert taal/dyslexie houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met decoderen en vloeiend lezen, leesbegrip, schrijven en spellen en met het vergroten van de ervarings- en taalbasis van leerlingen/studenten.  Je bestudeert een kennisbasis en je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht. Daarbij breng je het onderwijs in je eigen praktijk in kaart. Samen met collega’s en leerlingen/studenten ontwerp je vervolgens interventies en voert die uit. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de onderwijssituatie waarin je werkzaam bent. Je ontwikkeling bespreek je met medestudenten. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterthesis (praktijkgericht onderzoek).    

 

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de opleiding ga je aan de slag met wat leren nu eigenlijk is, met onderwijs in leesvaardigheid en dyslexie en met onderwijs in leesbegrip. In dit jaar vorm je een leergemeenschap met medestudenten waarin je professionele ontwikkeling tot master onderwerp van gesprek is.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:
- Dialogen rond onderwijsbehoeften
- Taal en lezen 1 (decoderen en vloeiend lezen)
- Taal en lezen 2 (denken en begrijpen)

Het tweede jaar

In het tweede jaar kies je in de eerste periode of je je wilt richten op het leren van jonge of oudere  leerlingen/studenten. Vervolgens houd je je bezig met onderwijs in het schrijven van teksten en spelling. In dit jaar werk je eveneens aan je masterthesis.

Modules die in het tweede jaar aan bod komen:
- Keuzemodule Spelen met taal en geletterdheid of Taal, dyslexie en handelen in de vakken
- Schrijven en spellen

Masterthesis

In je masterthesis voer je een praktijkgericht onderzoek uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een interventie uitprobeert. Je kunt je dan afvragen welke rol het inzetten van luisterboeken voor minder gemotiveerde lezers kan spelen tijdens het vrij lezen of hoe je door middel van een digitaal portfolio de ontwikkeling van het schrijven van teksten voor leerlingen/studenten (en in het geval van jonge kinderen voor hun ouders) zichtbaar kunt maken.

Studievormen

De leerroute Expert taal/dyslexie kun je volgen in deeltijd en via e-learning.  

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits. Het volgen van een module kost € 785,-.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

Zwolle Woensdag 08.30 - 17.30 uur
Leeuwarden Woensdag 08.30 - 17.30 uur
Enschede Donderdag 08.30 - 17.30 uur
Groningen   Nader te bepalen 08.30 - 17.30 uur 
Almere   Dinsdag 
08.30 - 17.30 uur 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn masterclasses en seminars die op andere dagen vallen. Bespreek al vroeg op jouw werk dat je naast de lesdagen soms op andere dagen onderwijsactiviteiten, onderzoeksdagen, praktijkweek, internationalisering, seminars en masterclasses hebt.