Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Leerroute Leren en lesgeven in de 21e eeuw

Voorheen leerroute Talentontwikkeling

Als specialist in leren en lesgeven in de 21e eeuw houd je je bezig met het creëren van innovatieve, passende leeromgevingen en richt je je op vernieuwend en effectief lesgeven in de 21e eeuw.

Twee professionals met laptop

Het onderwijs in de 21e eeuw wordt beïnvloed door snelle opeenvolgende veranderingen in de samenleving. Door de komst van internet en ICT krijgen we meer toegang tot informatie, onderzoek en ideeën om ons onderwijs te verbeteren. Waar onderwijs voortdurend in transitie is, verandert de wijze waarop mensen leren niet. Maar opeenvolgende veranderingen in onderwijs hebben wel invloed op het leren van leerlingen/studenten.

In de leerroute hanteren we drie kernbegrippen om na te gaan of leren werkelijk optreedt: duurzame verandering, transfer en rijke verbindingen. Daarbij past veelzijdige oefening in verschillende contexten zoals bijvoorbeeld op verschillende plekken in school en thuis, maar ook met verschillende probleemstellingen. Als we beslissingen over curricula, inhoud en didactiek nemen op basis van deze begrippen kunnen we kwaliteitsverbetering in het onderwijs realiseren. 

Voor wie?

Leraren en docenten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en (middelbaar of hoger) beroepsonderwijs.

Inhoud leerroute

In de leerroute Leren en lesgeven in de 21e eeuw ontwikkel je deskundigheid over duurzaam leren en ontwikkeling, leerprocessen, ontwerpprincipes van rijke leeromgevingen, didactische uitgangspunten en lesgeven. Je bestudeert rijke bronnen en je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht. Daarbij breng je het onderwijs in je eigen praktijk in kaart. Je toont leerkrachtgedrag dat motivatie en nieuwsgierigheid opwekt en ruimte biedt aan duurzaam leren. Dit is niet per definitie aan lesmethodes gebonden.  Samen met collega’s en leerlingen/studenten ontwerp je rijke leeromgevingen en je voert je ontwerp uit. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de onderwijssituatie waarin je werkzaam bent. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterthesis (praktijkgericht onderzoek).    

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de opleiding bestudeer je wat leren nu eigenlijk betekent in je onderwijspraktijk. Je formuleert uitgangspunten voor e-didactiek. Je ontwerpt en realiseert lessen voor het stimuleren van hogere orde- en creatieve denkprocessen. In dit jaar vorm je een leergemeenschap met medestudenten waarin je professionele ontwikkeling tot master onderwerp van gesprek is.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:
- Dialogen rond onderwijsbehoeften
- Leren met ICT
- Lesgeven en denkprocessen

Het tweede jaar

In het tweede jaar verdiep je je in didactische principes en je deelt je didactische principes over het lesgeven met collega’s. In dit jaar werk je eveneens aan je masterthesis.

Modules die in het tweede jaar aan bod komen:
- Didactiek voor de 21e eeuw
- Trends in onderwijsconcepten

Masterthesis

In je masterthesis voer je een praktijkgericht onderzoek uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een didactisch principe uitprobeert, zoals leerkrachtgedrag dat de nieuwsgierigheid, de intrinsieke motivatie en hogere orde denken van leerlingen/studenten ontwikkelt of onderzoeken op welke manier een digitaal skillslab bijdraagt aan praktijkgerichte kennis van je leerlingen/studenten.

Studievormen

De leerroute Leren en lesgeven in de 21e eeuw kun je volgen in deeltijd.  

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules van de master te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits. Het volgen van een module kost € 785,-.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

Zwolle Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Enschede Donderdag 08.30 - 17.30 uur 
Groningen   Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Leeuwarden  Woensdag 08.30 - 17.30 uur 
Almere   Dinsdag 08.30 - 17.30 uur 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn masterclasses en seminars die op andere dagen vallen. Bespreek al vroeg op je werk dat je naast de lesdagen soms op andere dagen onderwijsactiviteiten, onderzoeksdagen, praktijkweek, internationalisering, seminars en masterclasses hebt.