Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Leerroute Expert in nieuwkomersonderwijs en culture diversiteit

Als expert in onderwijs met nieuwkomers houd je je bezig met de culturele diversiteit, meertaligheid en complexiteit in het onderwijs.

Leraar voor de klasWil je beter kunnen omgaan met niet Nederlandstalige leerlingen/studenten en hun ouders? Wil je leren hoe je om kunt gaan met de culturele diversiteit aan leerlingen/studenten in je klas en school? Wil je het gedrag van nieuwkomersleerlingen/studenten en de complexiteit daarvan in de klas en school beter begrijpen? Dan is deze leerroute echt iets voor jou.  

Wat leer je?

Goed onderwijs aan nieuwkomers is onderwijs waarin aan krachtige onderwijssettings wordt gebouwd. Hierin gaan culturele diversiteit, meertaligheid, hoge verwachtingen en adequate ondersteuning hand in hand. De complexiteit van het geven van onderwijs aan deze leerlingen/studenten wordt niet gezien als een barrière, maar stimuleert het onderzoeken van creatieve en innovatieve mogelijkheden. Als expert in nieuwkomersonderwijs ben je een voortrekker in het creëren van onderwijs voor deze bijzondere doelgroep en ontwerp je beleid op het gebied van nieuwkomers voor je eigen onderwijsorganisatie.

Voor wie

Leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en beroepsonderwijs die werken met nieuwkomers.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met je eigen visie op het geven van onderwijs in een superdiverse onderwijspraktijk, het bieden van goed taal- en rekenonderwijs aan meertalige leerlingen/studenten en het zoeken naar handvatten in de omgang met leerlingen/studenten met een trauma. Ook bouw je aan een kennisbasis. Je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht die je zo kunt vormgeven dat hij past bij je eigen onderwijspraktijk. Verder ontwerp je samen met collega’s en leerlingen/studenten interventies en voert ze uit. Bovendien is je persoonlijke ontwikkeling een onderwerp dat je gedurende de hele opleiding bespreekt met medestudenten. Aan het eind van het eerste en tweede jaar toon je door middel van een assessment je professionele ontwikkeling aan. Tenslotte werk je aan je masterthesis (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de opleiding ga je aan de slag met culturele diversiteit in relatie tot leren en met het onderbouwd vormgeven van taal- en leesonderwijs aan meertalige leerlingen/studenten. In dit jaar vorm je een leergemeenschap met medestudenten waarin je professionele ontwikkeling tot master onderwerp van gesprek is.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:
- Nieuwkomers en educational needs
- Nieuwkomers en taalbeleid
- Nieuwkomers en taalonderwijs

Inhoudelijke informatie over de modules lees je in de pdf.

Het tweede jaar

In het tweede jaar start je met de sociaal emotionele ontwikkeling van nieuwkomers en handvatten in de omgang met nieuwkomers met een trauma. Daarna verdiep je jezelf in het rekenwiskundeonderwijs en nieuwkomers. In dit jaar werk je tevens aan je masterthesis.

Modules die in het tweede jaar aan bod komen:
- Nieuwkomers en sociaal emotionele ontwikkeling
- Nieuwkomers en rekenwiskunde

Inhoudelijke informatie over de modules lees je in de pdf.

Masterthesis

In je masterthesis voer je een praktijkgericht onderzoek uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een interventie uitprobeert. Je kunt je daarbij bijvoorbeeld richten op de betekenis van verhalen voor leerlingen/studenten met een nieuwkomersachtergrond of op het inzetten van de eigen taal om het Nederlands beter te kunnen begrijpen.

Studievormen

De leerroute Expert in nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit kun je volgen in voltijd, deeltijd en via e-learning.

Lees meer over deze varianten

Lesplaatsen en lestijden

Zwolle Dinsdag 08.30 - 17.30 uur
Enschede  Donderdag 08.30 - 17.30 uur 
Groningen  Nader te bepalen 08.30 - 17.30 uur 
Leeuwarden  Dinsdag  08.30 - 17.30 uur 
Almere  Dinsdag 08.30 - 17.30 uur 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn masterclasses en seminars die op andere dagen vallen. Bespreek al vroeg op je werk dat je naast de lesdagen soms op andere dagen onderwijsactiviteiten, onderzoeksdagen, praktijkweek, internationalisering, seminars en masterclasses hebt.