Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Master Educational Needs

Negen specialisaties | vijf lesplaatsen | deeltijd, voltijd e-learning | premaster | los te volgen modules | masterclasses

Je bent een goede leraar of leidinggevende en je hebt ideeën over hoe het onderwijs nog beter kan. Ontwikkel je met de Master EN tot een onderwijsexpert op het gebied van gedrag, leren, begeleiden of leiderschap.

Master EN: praktijkgericht, kleinschalig, flexibel en intensief

In de Master EN van Windesheim studeer je in een flexibele leeromgeving. Je scope is gefundeerd bijdragen aan duurzame onderwijsontwikkeling in je eigen praktijk. Deze eigen praktijk bestudeer je vanuit nieuwe perspectieven vanuit de centrale vraag: ‘wat werkt voor wie en waarom? Je persoonlijke ontwikkeling wordt intensief begeleid in kleine groepen. Het waarderen van diversiteit is daarbij je basis voor het samen leren.

Lees meer over de opleiding

Deeltijd, voltijd of e-learning

De master Educational Needs kent negen leerroutes, waarvan je er één kiest. Zo kun je je specialiseren in de richting die het beste past bij jouw werkveld en interesses. Alle leerroutes kun je in deeltijd volgen, sommige echter ook in voltijd of e-learning. Je kunt de master volgen in Zwolle, Leeuwarden, Groningen, Enschede en Almere. Je maakt zelf een keuze voor de lesplaats.

Lees meer over de mogelijkheden

NIEUW: Premaster Leadership in Education

Als leidinggevende in het onderwijs heb je een strategische sleutelrol. In de Premaster ga je aan de slag met visieontwikkeling en sturen op onderwijskwaliteit. Als je dit traject succesvol doorloopt geeft dit vrijstelling voor de master leerroute Leadership in Education. Deze start in september 2019 en vormt een zelfstandige opleidingseenheid volgens de vereisten van het schoolleiders register.

Download de flyer voor meer informatie

Karin en Rosalie vertellen over hun ervaringen met MEN