Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

Aan bod komen thema’s als onderwijszorg en ontwerpactiviteiten voor het analyseren van onderwijsbehoeften.

Thema's

 • Visievorming/-verrijking ten aanzien van passend onderwijs 
 • Inclusief onderwijs in de internationale context 
 • Onderwijszorg 
 • Onderwijsbehoeften van leerlingen 
 • Differentiatie in instructie, werkvormen en begeleiding 
 • Systematische analyse 
 • Ontwerpactiviteiten ten behoeve van het analyseren van onderwijsbehoeften 
 • Verschillen in gedrag en leerniveau van leerlingen 
 • Intervisie met leraren uit verschillende onderwijssettings

Evaluatie en toetsing van het leerproces

Tijdens de opleiding krijg je feedback op zowel het leerproces als de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast is toetsing onderdeel van het leerproces. De opleiding kent een aantal toetsmomenten:

 • Een intakegesprek aan het begin van de opleiding
 • Tussentijdse feedback op opdrachten 
 • Een afsluitend gesprek naar aanleiding van jouw portfolio

Afronding

In de opleiding bouw je een portfolio op met daarin de uitwerkingen van de praktijkopdrachten. Dit portfolio is, samen met de feedback van de docent(en) en medestudenten, de basis voor het eindgesprek. Met het eindgesprek rond je de opleiding af.