Student rechts tekst links: wijsheid

Inhoud opleiding

Als leraar is het omgaan met verschillen in steeds diverser wordende klassen een onmisbare vaardigheid. Je leert hoe je dit in jouw werk kunt toepassen.

Met ingang van augustus 2014 is de Wet op passend onderwijs van kracht geworden. Dit is een veelbesproken en ingrijpende onderwijsverandering die op verschillende niveaus in het Nederlandse onderwijs invloed uitoefent. Leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften komen hierdoor sneller bij elkaar in één klas terecht. Voor jou als leraar is het de uitdaging om in kaart te brengen wat de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in jouw klas zijn, om vervolgens met passende interventies in te kunnen spelen op deze verschillen.

De opleiding draait vooral om de vraag hoe jij je handelen kunt afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen in jouw klassensituatie. Hoe speel je als leraar in op de verschillen in niveau, motivatie, leerstijlen en persoonskenmerken?

Doel van de opleiding

Je ontwikkelt analyse-instrumenten waarmee je systematisch in kaart de onderwijsbehoeften van leerlingen in jouw onderwijspraktijk kunt brengen. Van daaruit kom je op basis van literatuur en intervisiemomenten tot passende interventies, met als doel leerlingen met plezier te laten leren en hun leerrendement te verhogen.

Je leert de transitie te maken naar het spreken in termen van mogelijkheden van leerlingen in plaats van tekorten ('labelen'). Met behulp van actuele literatuur verrijk je jouw visie als het gaat om onderwijszorg, een onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Alles is direct toepasbaar in jouw eigen onderwijspraktijk, zodat je aan alle leerlingen onderwijs op maat kunt bieden.

Na de opleiding

Na succesvolle afronding van deze post-hbo-opleiding ben je in staat om op een gefundeerde wijze passende keuzes te maken in jouw professioneel handelen als het gaat om het inspelen op verschillen.

Visie

In onze visie op onderwijs verdient elke leerling het beste onderwijs. Uitgaan van onderwijsbehoeften in plaats van denken in termen van tekorten van leerlingen is hierbij van wezenlijk belang. Hoe kunnen we onderwijs op maat bieden waarbij elke leerling wordt uitgedaagd en waarbij leren (weer) leuk wordt voor leerlingen? Met behulp van actuele inzichten en literatuur streven we ernaar steeds beter antwoord te kunnen geven op deze vraag.

Praktijkgericht

Deze unieke praktijkgerichte post-hbo-opleiding geeft handen en voeten aan nieuwe vaardigheden die de Wet op passend onderwijs vraagt van docenten. Je leert hoe je omgaat met dit nieuwe beleid. Welke vaardigheden worden van je gevraagd en hoe kun je dit het beste in de praktijk inzetten? 

Lerarenportfolio

De opleiding is gevalideerd door het Lerarenportfolio en daarmee opgenomen in lerarenportfolio.nl. Dit is een register voor en door leraren in het primair, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Certificering

Je ontvangt het post-hbo-certificaat Differentiëren en Passend Onderwijs.