Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Docent aan het woord

“Hoe zorg je ervoor dat leren voor elke leerling (weer) leuk wordt?” is een van de vragen die Alwin Truin fascineert. Lees zijn verhaal.

"Hoe zorg je ervoor dat leren voor elke leerling (weer) leuk wordt en hoe speel je in op de verschillende onderwijsbehoeften, zodat iedere leerling op zijn of haar niveau wordt uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen? Dit zijn vragen die mij enorm fascineren en bezighouden in mijn dagelijkse werk en daarbuiten.

Als docent Bewegingsonderwijs heb ik ondervonden dat differentiëren op niveau de kern is van het lesgeven in de gymzaal. Hoe zorg ik als docent ervoor dat elke leerling op zijn eigen niveau kan bewegen? Dit vraagt veel van mij als docent. Daar waar ik als gymleraar direct waarneem hoe iemand functioneert, is dat in een theorieles niet altijd even makkelijk. Dan gaat het om niveau en dat is nog maar één aspect waar je rekening mee dient te houden. Elke leerling is uniek en vraagt om een eigen aanpak. 

Op een vmbo-school in Hilversum ben ik naast docent en mentor ook teamleider geweest van de onderbouw. Daar heb ik te maken gehad met de zorgstructuur op de eigen school en daarbuiten. Ten aanzien van passend onderwijs heb ik mij beziggehouden met het integreren van de aspecten daarvan in het toelatingsbeleid van de school. Samen met collega’s was de aanname van nieuwe leerlingen een zorgvuldige operatie. Het bepalen van onderwijsbehoeften van leerlingen vraagt veel overleg. Met de afleverende school, verschillende specialisten binnen school en uiteraard ouders en leerling. 

Met het studeren van Onderwijskunde naast mijn werk realiseerde ik mij dat ik ook een bijdrage wil leveren aan de professionele ontwikkeling van (toekomstige) leraren. Als lid van de vakgroep onderwijskunde en pedagogiek verzorg ik lessen aan de lerarenopleiding voortgezet onderwijs, ben ik coördinator van de minor speciale onderwijszorg, begeleid ik stagiaires en coördineer ik deAlwin Truin post-hbo-opleiding Differentiëren en passend onderwijs.  

Alle werkdagen ben ik beschikbaar voor Windesheim. Je kunt mij vinden in kamer A1.05 en ben te bereiken per mail via a.truin@windeshem.nl en telefonisch via 088-4699897."

Alwin Truin, 
docent en coördinator post-hbo-opleiding Differentiëren en Passend Onderwijs.