Groepje volwassenen buiten op een bankje

Inhoud cursus

Tweedaagse training met als thema: hoe begeleid je aandachtig en constructief mensen die met verlies te maken hebben?  

Loop jij met vragen over hoe je mensen begeleidt bij rouw en verlies in je (vrijwilligers-) werk of dagelijks leven? Dan is deze tweedaagse mogelijk iets voor jou. Het gaat hierbij om verlies in de meest brede zin van het woord zoals verlies bij overlijden van dierbaren, maar ook bijvoorbeeld verlies van werk, partner of gezondheid. Je doet kennis op over processen rond omgaan met verlies en verandering en je oefent om de opgedane kennis in te zetten in verschillende situaties.

Rouw en verlies werpen je terug op vragen als; wie ben ik en wie ben ik in de ogen van de ander? Er is verlies van controle en overzicht, er zijn geen directe oplossingen voorhanden. Daarom voelen managers, collega’s, familieleden, vrienden of anderen in de omgeving van een rouwende zich soms wat met lege handen staan. 

Het uitgangspunt van de training is je eigen ervaring in dit proces met het begeleiden van anderen. De bedoeling is om je meer inzicht in het proces van verlies en rouw te geven waardoor je handvatten krijgt om op je eigen wijze anderen die met dit thema te maken krijgen te begeleiden. Een voorbeeld hiervan is de verliescirkel van Riet Fiddelaers. Maar ook andere uitgangspunten en modellen worden behandeld.

We gaan er daarbij van uit dat je begeleiding krachtiger wordt, als je zicht hebt op je eigen wijze van omgaan met verlies, de normen en waarden en je eigen ervaring die je hierbij hebt. Dat betekent onder andere dat er stilgestaan wordt bij jouw eigen verlieservaringen en hoe je daarmee om bent gegaan. Daarnaast is er aandacht voor het begeleiden van verlieservaringen rond verlies in jouw organisatie of omgeving. 

Enkele onderwerpen die in deze leergang aan de orde komen zijn:

  • Stilstaan bij hoe je zelf omgaat met verlies
  • Leer werken met de Verliescirkel van Riet Fiddelaers
  • Verlies in organisaties, zoals veranderingen of reorganisaties
  • Verlieservaringen bij jongeren
  • Verlies bij rouw en dementie

Aandacht voor jouw ervaring en persoonlijke leervragen  

Je wilt leren inspelen op verlies- en veranderingsprocessen en de gevolgen die dat kan hebben voor mensen bijvoorbeeld in hun werk of in hun leven. Het gaat in deze training om het leren hanteren van verlieservaringen vanuit persoonlijk en organisatorisch oogpunt. Er is veel aandacht voor persoonlijke leervragen (hoe ga ik met eigen en andermans verlieservaringen om) en inbreng vanuit jouw werk.Vrouwen in overleg

Docenten uit de praktijk

Je wordt gedurende de gehele leergang begeleid door de ervaren trainers Corrie Horrel en Heleen Groenevelt. Zij hebben veel praktijkervaring. Daarnaast zijn ze theoretisch op de hoogte van het leergangonderwerp 'verlies'. Mede daardoor is de leergang zeer praktijkgericht. 

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat.