Groep deeltijdstudenten voor een bord

Tweede jaar

In tweede jaar vindt een verdieping plaats van het vakgebied Belastingrecht en leer je de kennis van de kernvakgebieden geïntegreerd toe te passen ter voorbereiding op het landelijk afsluitende examen, de OAT.

Tweede jaar

Het tweede jaar beslaat één semester. In dit semester staat de voorbereiding op de landelijke Overall Toets centraal. De OAT is een afsluitend landelijk examen waarin de competenties uit de vakgebieden Bestuurlijke Informatieverzorging, Audit & Assurance en Externe Verslaggeving geïntegreerd worden getoetst. Daarnaast wordt de tweede module Belastingrecht aangeboden.

Modules en studiepunten:

  • Practicum Overall Toets Accountancy: 9 EC
  • Belastingrecht 2: 7 EC