C in de avond

Student aan het woord

Inge, Riekus en Jannita vertellen waarom zij het Schakeltraject Accountancy of de opleiding Accountancy MKB volgen.

Je pakt al snel de rol van mkb-adviseur opJannita van Essen

"Ik werk als assistent-accountant in de samenstelpraktijk bij een middelgroot accountantskantoor, waar ik inmiddels al enige jaren werkervaring heb opgedaan. Om mijzelf verder te kunnen ontwikkelen in mijn huidige functie,  heb ik gekozen voor de opleiding Accountancy MKB. De keuze voor Windesheim was voor mij snel gemaakt.  Ik heb in het verleden de duale bacheloropleiding Accountancy bij Windesheim gevolgd. Ik kijk hier met veel plezier op terug, niet in het minst om de nauwe betrokkenheid van de docenten bij je studie en je ontwikkeling. De vakken die mij in de opleiding Accountancy MKB het meest aanspreken zijn risicogericht samenstellen, belastingrecht en advisering 'bedrijfsoverdracht'. Dit zijn de vakken, waar ik dagelijks in mijn functie van assistent-accountant mee te maken heb en waar ik veel van opsteek. Wat je kunt bereiken met de opleiding Accountancy MKB is het leren naast je klant te staan, ze te helpen op verschillende vaktechnische gebieden, en ze ook professioneel van advies te kunnen dienen. Door deze opleiding te volgen, leer je de rol van mkb-adviseur aan te nemen. Deze kennis zal bijdragen in je ontwikkeling tot accountant."

Jannita van Essen, student Accountancy MKB

Opleiding Accountancy MKB

 

Via het Schakeltraject naar Accountancy MKB

"Ik heb gekozen voor het Schakeltraject Accountancy omdat ik in oktober 2016 ben begonnen als assistent accountant in de samenstelpraktijk bij KroeseWever Accountans. Ik zou graag willen doorgroeien in deze functie en uiteindelijk de titel Accountant-Administratieconsulent (AA) willen bemachtigen. Voordat ik die titel krijg moet ik eerst het Schakeltraject Accountancy volgen, omdat ik niet gelijk kan doorstromen naar Accountancy MKB met mijn bacheloropleiding Bedrijfseconomie.
In het Schakeltraject Accountancy spreken de vakken Belastingrecht en Audit & Assurance mij erg aan, omdat ze directe raakvlakken hebben met mijn dagelijkse praktijk. Ik heb voor Windesheim gekozen omdat ik mijn studie Bedrijfseconomie ook op Windesheim heb gedaan en ik met een heel goed gevoel terugkijk op deze periode."

Inge Bouwers, student Schakeltraject Accountancy

 

Riekus van der HeideKennis vergroten voor mezelf en voor ons kantoor

"Ik ben bijna twintig jaar verbonden aan het accountantskantoor waar ik nu werk. We werken hier met tien collega’s, waaronder één accountant. Om zelf ook geregistreerd accountant te worden én om mijn eigen kennis, en daarmee de kennis binnen ons kantoor te vergroten, heb ik besloten de praktijkopleiding te gaan volgen. Dat de accountancywereld heel snel verandert, merk ik ook binnen mijn eigen klantportefeuille. De praktijk vraagt om andere, specifiekere kennis en vaardigheden dan een paar jaar geleden. Collegiaal overleg, ééndaagse cursussen en googelen op actualiteit zijn prima middelen, maar hiermee red je het niet. Daarvoor heb je toch echt een vervolgopleiding nodig.

Helaas kwam ik er achter dat mijn vooropleidingen HEAO-Accountancy  en post-hbo Controller te lang geleden zijn afgerond, om als startkwalificatie te gelden voor de praktijkopleiding. Om toch te kunnen beginnen moet ik nu eerst het Schakeltraject Accountancy volgen. Dit traject duurt anderhalf jaar en dat volg ik dus op dit moment op Windesheim. Ik ben nu drie maanden bezig met mijn studie en ik kan zeggen dat ik al erg veel (bij)geleerd heb. Waarom Windesheim? Ik ben op het spoor van Windesheim gezet door collega’s uit de regio Zwolle, die erg enthousiast waren over de hogeschool. Ik kan ze alleen maar gelijk geven!"

Riekus van der Heide, student Schakeltraject Accountancy