Groep deeltijdstudenten voor een bord

Eerste jaar

Je maakt kennis met de verschillende kanten van het accountancyvak zoals administratieve dienstverlening, fiscaliteit, advisering en controle.

In het eerste jaar ontdek je de verschillende vakgebieden

In het eerste semester worden de vakgebieden Audit & Assurance 1, Belastingrecht en Recht aangeboden. In het tweede semester worden de modules Audit & Assurance 2, Externe Verslaggeving en Bestuurlijke Informatieverzorging aangeboden.

Modules en studiepunten:

  • Belastingrecht 1 : 3 EC
  • Ondernemingsrecht: 6 EC
  • Externe verslaggeving: 6 EC
  • Bestuurlijke Informatieverzorging: 4 EC
  • Audit & Assurance 1 en 2: 14 EC

Theorie en praktijk

Dankzij de combinatie van werk en studie biedt het Schakeltraject Accountancy je een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je werkt met jouw medestudenten aan de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die behoren bij het accountantsberoep.