Groep deeltijdstudenten voor een bord

Studieprogramma

De opleiding Accountancy MKB heeft een nieuw curriculum dat vanaf september 2017 wordt aangeboden. Op onderdelen kunnen de hieronder genoemde modules nog wijzigingen ondergaan.

De opleiding is bedoeld voor werknemers van accountantskantoren of vergelijkbare beroepen, die een voltijd-, duale of deeltijd bacheloropleiding Accountancy hebben afgesloten of het Schakeltraject Accountancy hebben afgerond. Hieronder schetsen we een beeld van het studieprogramma van de opleiding Accountancy MKB. Deze tweejarige opleiding heeft een omvang van 60 credits.

Studieprogramma

Eerste jaar

  • Module Audit en Assurance (landelijk examen)
  • Praktijkmodule risicogericht samenstellen
  • Module Belastingrecht (landelijk examen)
  • Praktijkmodule IT in de accountantspraktijk
  •    

Tweede jaar

  • Praktijkmodules Advisering
  • Afsluitende adviesopdracht (mondeling examen)

Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Certificaat

Nadat je bent geslaagd voor de examens van alle onderdelen, ontvang je een certificaat. Daarmee voldoe je aan de wettelijke eisen van het theoretisch deel van de opleiding Accountant Administratieconsulent.