Groep deeltijdstudenten voor een bord

Studieprogramma

De opleiding Accountancy MKB is gebaseerd op de wettelijke CEA eindtermen die in 2016 fundamenteel zijn herzien en wordt sinds september 2017 aangeboden.

De opleiding is bedoeld voor werknemers in de accountancy sector bacheloropleiding Accountancy hebben afgerond of het Schakeltraject F&C (BE) - Accountancy hebben afgerond en (onder voorwaarden) studenten met een universitaire Masteropleiding Accountancy. Hieronder schetsen we een beeld van het studieprogramma van de opleiding Accountancy MKB. Deze tweejarige opleiding heeft een omvang van 60 EC.

Studieprogramma

Eerste jaar

  • Module Audit en Assurance (landelijk examen)
  • Praktijkmodule risicogericht samenstellen
  • Module Belastingrecht (landelijk examen)
  • Praktijkmodule IT in de accountantspraktijk
  •    

Tweede jaar

  • Praktijkmodule Strategische analyses
  • Praktijkmodule Bedrijfsoverdracht
  • Module Gedrag, Ethiek en Besluitvorming
  • Afsluitende (mondeling) slotexamen (mondeling examen)

Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk examen

Certificaat

Nadat je bent geslaagd voor de examens van alle onderdelen, ontvang je een theoretisch getuigschrift. Daarmee voldoe je aan de wettelijke eisen van het theoretisch deel van de opleiding Accountant Administratieconsulent met als oriëntatie Accountancy MKB.