Groep deeltijdstudenten voor een bord

Praktische informatie

Bekijk hier alle praktische informatie van de opleiding Accountancy MKB.

Start opleiding Februari 2019 en September 2019
Studievorm Post-hbo-opleiding in deeltijd
Studieduur 2 jaar
Lestijden Vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur
Toelating
  • je hebt het hele curriculum van de bacheloropleiding Accountancy of het Schakeltraject Accountancy voor hbo-BE afgestudeerden doorlopen;
  • indien je niet volledig aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, bepaalt de coördinator of je toelaatbaar bent.
Kosten Ca. € 9.500,- voor alle modules, inclusief één examenkans. Voor eventuele herkansingen van modules en/of tentamens worden afzonderlijke bedragen in rekening gebracht.
Certificering Certificering vindt plaats door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Locatie Zwolle

 Overgangsregeling naar nieuwe opleiding Accountancy MKB

Volg je nu een Accountancyopleiding binnen of buiten Windesheim? Dan is het, afhankelijk van je studievoortgang, (financieel) interessant om over te stappen.

Lees meer over de overstapregeling