Groep deeltijdstudenten voor een bord

Praktische informatie

Bekijk hier alle praktische informatie van de opleiding Accountancy MKB.

Start opleiding Februari 2020 en September 2020
Studievorm Post-hbo-opleiding in deeltijd
Studieduur 2 jaar
Lestijden Vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur
Toelating
  • je hebt het curriculum van de HBO bachelor - of een universitaire masteropleiding Accountancy, dan wel het Schakeltraject Accountancy voor hbo-BE afgestudeerden doorlopen;
  • indien je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, bepaalt de coördinator of je toelaatbaar bent.
KostenCa. € 9.500,- voor alle modules, inclusief één examenkans. Voor eventuele herkansingen van modules en/of tentamens worden afzonderlijke bedragen in rekening gebracht.
Certificering Certificering vindt plaats middels een aanwijzing van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Locatie Zwolle