Studenten die met elkaar praten

Studieprogramma

Bedrijfskunde post-hbo is af te ronden in één jaar en acht maanden. Elk semester sluit je af met een opdracht in je eigen beroepspraktijk.

De studie start met een introductiedag. Tijdens deze dag besteden we aandacht aan twee belangrijke aspecten:

  1. Kennismaking, de groep leren kennen. Je trekt bijna twee jaar met de groep op. Een start en een goede sfeer is heel belangrijk, omdat je regelmatig met elkaar gaat samenwerken.
  2. Start met je persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van allerlei oefeningen word je gestimuleerd een start te maken met je persoonlijke actieplan. Later word je via 'action learning' verder gecoacht.

Eerste jaar

Om een bedrijfskundige basis te leggen, starten we met de module Management & Organisatie. Vervolgens verdiepen we de bedrijfskundige blik met de modulen Financieel management (vanuit managementperspectief), Marketing en logistiek management en Internationalisering. Daarnaast ontwikkel je rapportage- en presentatievaardigheden.Man aan tafel met twee vrouwen

Tweede jaar

Je gaat werken aan je proeve van bekwaamheid; de veranderopdracht. Daarmee laat je zien dat je je organisatie echt tot een zinvolle verandering weet aan te zetten. Om daarin goed ondersteund te worden, ga je in intervisiegroepen aan de slag en krijg je afwisselend de juiste stukken theorie uit de hieronder genoemde modulen aangeboden. Deze modulen staan in het teken van het managen en beheren van een organisatie en het realiseren van verandertrajecten. Daarnaast oefen je door middel van een managementgame op het zien van samenhang en integraliteit in bedrijfsmatige afwegingen.

Vakken tweede jaar

  • human resource management
  • verandermanagement
  • informatiemanagement
  • interne communicatie
  • kwaliteitsmanagement
  • projectmanagement
  • adviesvaardigheden

Modulen

Mocht je na het lezen van het studieprogramma tot de conclusie komen dat je interesse hebt in de opleiding, maar liever eerst eens wilt 'snuffelen' en ervaren, dan is het mogelijk om te starten met een individueel te volgen module. Ook als je slechts interesse hebt in één specifieke module, is het mogelijk deze afzonderlijk te volgen. Wij verstrekken deelcertificaten na succesvolle afronding van een individuele module.

Module Management en organisatie

Zie de organisatie als een schip. Waar vaart dit schip naartoe en via welke koers? Wie is de kapitein en dus de baas? Welke mensen wil je meenemen aan boord? Hoe moet een en ander georganiseerd worden om zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten op de bestemming aan te komen? Hoe wordt er geacteerd als we in zwaar weer zitten? Allemaal vragen die ook voor organisaties gelden. Management en organisatie leert je een helicopterview te ontwikkelen om te kunnen meepraten over vraagstukken zoals hiervoor geschetst. Als je de basis beheerst, kijk je nooit meer onbevangen naar je eigen organisatie.

Module Financieel management

Door kennis van financieel management, leer je de juiste vragen stellen aan financiële professionals, zodat je zelfstandig tot een juist oordeel kan komen over de financiële situatie. Daarnaast ga je op projectniveau financiële analyses, planning en controle uitvoeren. Ten slotte leer je berekeningen uitvoeren van een gemiddelde moeilijkheidsgraad, met als doel dat je je de concepten en methoden achter de berekeningen eigen maakt en daarmee inzicht in de algemene financiële problematiek ontwikkelt.

Module Projectmanagement

Je leert wat het eigene is van een project, hoe je een project aanpakt, welke valkuilen er zijn, welke fasen dit heeft en hoe je een project beheerst qua tijd en geld. Dit om de veranderopdracht als project succesvol te kunnen laten verlopen.

Module Verandermanagement

In deze module gaan we in op de verschillende veranderstrategieën om vervolgens vanuit de context van de eigen organisatie de meest effectieve vorm daarin te vinden. De basis vormt een cultuuranalyse, een nulmeting, alsmede de trends in de organisatie met de 'change-agents' als veranderaars. Het doel is om te komen tot een change van IST naar SOLL in de eigen organisatie.

Module Adviesvaardigheden

Het geven van een goed, degelijk advies staat centraal in deze module. De module is heel afwisselend en praktisch. In de avonden komen theorieën en modellen aan de orde, maar wordt er ook geoefend in het overtuigend adviseren. Er zijn veel momenten ingebouwd om te oefenen, enerzijds bedoeld voor het vergroten van je eigen vaardigheden, anderzijds ter voorbereiding van een mondeling tentamen als afsluiting.

Module Leidinggeven aan projecten

Om een changeproject goed te kunnen leiden, is een aantal competenties nodig. In deze module wordt er ingezoomd op de belangrijkste competenties in het leiden van een project en oefenen we daarmee.

Module Interne communicatie

Als voortzetting aan het leiden van projecten, besteedt deze module aandacht aan het belang van interne communicatieprocessen. Zeker in een changeproject is het als projectleider belangrijk te weten welke succesfactoren, voorwaarden en krachtenvelden (stakeholders) een rol spelen. Ook besteden we aandacht aan het belang van het meten van de effecten en het maken van een effectmetingsplan.

Neem voor vragen over maatwerkmogelijkheden contact op met opleidingscoördinator Ferry Otto.

Studiegroep

Elke student is lid van een studiegroep. In het tweede jaar komt de studiegroep vier keer bij elkaar, onder begeleiding van een docent. Tijdens die bijeenkomsten staat jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens het verandertraject centraal.

Afstudeeropdracht

Je sluit je opleiding in het tweede jaar af met een opdracht waarmee je binnen jouw eigen organisatie een verandering teweegbrengt.

Is dit wat voor jou?