Groepje volwassenen voor een bord

Studieopbouw en modules

Als student Bedrijfskunde heb je de optimale regie over je eigen opleidingstraject. Een aantal modules van de opleiding is bovendien los te volgen.

De hbo-deeltijdopleiding Bedrijfskunde is modulair opgebouwd en bestaat uit 7 verplichte modules van elk 30 studiepunten en een module Persoonlijke Professionalisering die je zelf mag invullen. Voor het behalen van je bachelordiploma behaal je in totaal 240 studiepunten. Binnen elke module staat een thema uit het beroep van de bedrijfskundige centraal. De keuze voor deze thema’s is gemaakt in nauwe afstemming met het werkveld.

Code Module  Leeruitkomsten 
P1 Analyseren toekomstbestendigheid van de organisatie 
 • Externe analyse
 • Interne analyse
 • Afstemmingsanalyse 
P2 Analyseren organisatiestructuur, -cultuur en kritische processen 
 • Bedrijfsvoering
 • Kwaliteitsborging
 • Beheersen van interne en externe risico’s
BP Projectmanagement in een bedrijfskundige context 
 • Projectorganisatie inrichten
 • Een project uitvoeren
 • Een project leiden 
BL  Effectief leiderschap in een bedrijfskundige context 
 • Persoonlijk leiderschap
 • Leiderschap in functie
 • Netwerk leiderschap 
B1  Initiëren van een bedrijfskundige verandering 
 • Vraagdefinitie
 • Diagnose en oplossingsrichtingen 
 • Advies 
B2  Uitvoeren van een bedrijfskundige verandering 
 • Ontwerp implementatie
 • Operationele implementatie 
B3  Evalueren van een bedrijfskundige verandering 
 • Evaluatievraag en evaluatiecriteria
 • Onderzoeksdesign en dataverzameling
 • Data-analyse en conclusie
Persoonlijke Professionaliteit   

Module Persoonlijke Professionaliteit

De invulling van de module Persoonlijke Professionaliteit bepaal je zelf. Uiteraard binnen de kaders van de opleiding. Je kunt hier kiezen voor een van de volgende minoren: Financiële Besluitvorming (Business Control), Human Resource Management en Strategische marketing & inkoop.

Drie leerroutes

Jij bepaalt je eigen studieroute, afhankelijk van je persoonlijke leerstijl én van je opgedane kennis en ervaring. 
We onderscheiden drie studieroutes waarlangs je het diploma Bedrijfskunde kunt halen:

1. De aanbodroute

De aanbodroute is geschikt voor je als je weinig werkervaring hebt en/of behoefte hebt aan veel begeleiding tijdens de opleiding. Je start met het volledige programma van de opleiding Bedrijfskunde en pakt de modules een voor een op. In het eerste jaar volg je de modules P1 en P2 en in het tweede jaar de modules BP en BL. In het derde en vierde jaar komen de modules B1, B2 en B3 aan bod en volg uje de module Persoonlijke Professionaliteit.

2. De maatwerkroute

De maatwerkroute is geschikt voor je jou als je al veel kennis en ervaring én een eigen werkplek hebt. Binnen deze route maak je optimaal gebruik van je werkervaring en van het leren op die werkplek. Samen met je studieroutebegeleider bepaal je welke leeruitkomst je gaat aantonen in een portfolioassessment en voor welke je een leerplan gaat maken. Voor leeruitkomsten waar je nog niet aan voldoet, kun je aansluiten bij de werkvormen en toetsen die de opleiding aanbiedt. 
Je kunt via deze route optimaal versnellen en je diploma in 1,5 - 3 jaar behalen (afhankelijk van je kennis en ervaring).

3. De flexibele route

De flexibele route is geschikt als je al enige werkervaring en studievaardigheden hebt opgedaan. Binnen deze route combineer je het leren op de werkplek en het leren op school en is het mogelijk om leeruitkomsten aan te tonen met een portfolioassessment. Maar een groot deel van de leeruitkomsten zul je behalen door individueel of in een groepje mee toe doen met de werkvormen en de toetsen die de opleiding aanbiedt. Je kunt hier gedeeltelijk versnellen en je diploma behalen in 3 - 4 jaar (afhankelijk van je kennis en ervaring).

Ook los te volgen

Een aantal modules en de minoren van de opleiding bedrijfskunde zijn ook los te volgen:

 • Projectmanagement in een bedrijfskundige context (start september en februari)
 • Effectief leiderschap in een bedrijfskundige context (start september en februari)
 • Financiële Besluitvorming (Business Control) (start februari)
 • Human Resource Management (start februari)
 • Strategische marketing & inkoop (start februari)