Groepje studenten in het mediacentrum

Studieprogramma

Er zijn drie lesdagen en de opleiding heeft een doorlooptijd van vier tot zes maanden. Gedurende die periode coach je twee mensen op werkgerelateerde vragen.

Onderwerpen

Tijdens de lesdagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

Lesdag 1: Verandering voor supervisor naar rol coach

Je maakt kennis met coaching, verschillende coachingsvormen en effecten daarvan.

Lesdag 2 : Resultaatgericht en organisatiegericht coachen

Je gaat aan de slag met resultaatgerichte en organisatiegerichte interventies. Competentieontwikkeling en leren staan centraal. Je oefent met diverse werkvormen. Je maakt gebruik van je ervaringen tijdens de coaching die je geeft en je krijgt feedback op je coaching.

Lesdag 3 : Profilering als coach

Je ontwikkelt je verder richting een eigen stijl van coaching. Tijdens de opleiding maak je een literatuuropdracht en jouw profielbeschrijving als coach. Deze laatste presenteer je in de Pitch op lesdag drie. Als je deze opdrachten én je coachingstrajecten hebt uitgevoerd, kun je de opleiding afronden.

Werkwijze

Je maakt gebruik van je ervaringen, competenties en kennis alsMevrouw, net gekleed kijkt in camera supervisor en leert de competenties als coach in te zetten. De werkvormen zijn divers en er wordt veel geoefend om het specifieke van coaching je eigen te maken.

Voor elke lesdag lees je literatuur en maak je opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten kan er sprake zijn van de volgende werkvormen:

  • theoriebespreking
  • groepsgesprek
  • discussie
  • reflectie
  • zelfstudie
  • peer coaching
  • coaching geven
  • uitvoeren van opdrachten
  • presentatie door studenten
  • practicum 

Om de eindcriteria van de opleiding te behalen, coach je tijdens de opleiding minimaal twee mensen op werkgerelateerde vragen binnen of buiten jouw werkomgeving. Je voert minimaal twaalf uur coachingsgesprekken.