Groepje studenten in het mediacentrum

Inhoud cursus

Je maakt kennis met verschillende coachingsmethodieken om de juiste aanpak in te zetten bij vraagstukken van medewerkers.

In principe gaat het bij coaching om het ondersteunen bij het maken van een volgende stap waar een werknemer alleen niet verder in komt. Je maakt kennis met verschillende coachingsmethodieken zodat je de juiste in kunt zetten bij verschillende vraagstukken. 

Na afloop van de verkorte opleiding

  • Weet je welke interventies je kunt inzetten om op een resultaatgerichte manier aan te sluiten bij de vraagstelling van de klant.
  • Kun je de organisatiecontext bij coaching betrekken.
  • Kun je je eigen optreden met betrekking tot resultaatgerichtheid en het betrekken van de organisatiecontext expliciteren en verantwoorden.
  • Kun je je op een persoonlijke en professionele manier als coach inzetten.

Het lesprogramma varieert tussen theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. De competenties die je al in huis hebt, zijn uitgangspunt voor deze verkorte opleiding.

Deze Verkorte opleiding tot registercoach voor LVSC geregistreerde Supervisoren is een basisopleiding gericht op individuele coaching. Op het moment van de scholing dien je daadwerkelijk een coachingstraject uit te voeren, heb je onlangs een coachingstraject afgerond en/of het je een eigen coachpraktijk. Een coachingstraject varieert meestal tussen de drie en zeven gesprekken. Veel werkgevers vinden coaching aantrekkelijk omdat een coach uitgaat van de behoefte van de organisatie. 

Kwaliteit in coaching

De bijdrage van de coach bepaalt in hoge mate de kwaliteit:

  • Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.
  • De eigen betekenisgeving en zelfsturing van de gecoachte en daarin een perspectiefverandering laten ontstaan die leidt tot effectieve acties en gewenste resultaten. 
  • Tevens is de coach in staat om zich op een professionele wijze te verantwoorden over zijn handelen en visie op leren.

Dit zijn de centrale waarden binnen coaching.

LVSC Registercoach

Met het certificaat van de Verkorte opleiding tot registercoach voor LVSC geregistreerde Supervisoren kun je je laten registeren als Registercoach bij LVSC. Meer informatie over deze registratiemogelijkheid vind je op www.lvsc.eu. Het LVSC-register voor coaches is groeiend en bevat inmiddels ruim 200 Registercoaches.

Certificering 

Na afstuderen ontvang je het certificaat waarmee je toegang hebt tot het register van coaches van de LVSC.