Vrouw buiten in Zwolle

Studieprogramma

De Supervisorenopleiding is een tweejarige opleiding, bestaande uit lesdagen, een leersupervisie en begeleiding bij jouw onderzoek.

Studieduur en studiebelasting

De Supervisorenopleiding is af te ronden in twee jaar. Je moet rekenen op een studiebelasting van ongeveer 10 uur per week. Uiteraard is dit een gemiddelde. Per student kan er een verschil in bestede uren zijn.

Overzicht leerroute


2019-2020 2020-2021
1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar
Leerroute
 • Lesdagen
 • Leersupervisie 1
 • Praktijk
 • Lesdagen
 • Leersupervisie 1
 • Praktijk
 • Lesdagen
 • Praktijk
 • Lesdagen
 • Praktijk
 • Onderzoek
 Optioneel    Leersupervisie II*

* Om geregistreerd supervisor te worden bij de LVSC moet je Leersupervisie II afronden. Dit onderdeel is optioneel te volgen en valt buiten het standaard opleidingspakket. Houd er rekening mee dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Modulen in de Supervisorenopleiding

Onze Supervisorenopleiding bestaat uit de onderdelen Supervisiekunde en Leersupervisie I. Daarnaast doe je afsluitend onderzoek.

Supervisiekunde

Je maakt kennis met de methode van supervisie. Je leert niet alleen hoe je een supervisietraject methodisch opstart en op gang brengt, maar je besteedt ook aandacht aan relatie en communicatie in supervisie. Je krijgt inzicht in het gebruik van emoties, life-events en taal in supervisie. Tijdens de opleiding geef je ook zelf supervisie. Houd er rekening mee dat je zelf supervisanten voor de individuele en groepssupervisie dient te werven.

Daarnaast ligt de nadruk op leertheorieën, psychologie en benaderingswijzen in (groeps)supervisie. Ook nemen identiteit en spiritualiteit een belangrijke plek in. We staan stil bij wat dit betekent voor het professionele handelen. Na de module kun je supervisie geven volgens het supervisieconcept van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

Leersupervisie 1

Tijdens het onderdeel Leersupervisie 1 ben je zelf supervisant. We begeleiden je bij het geven van supervisie en ondersteunen je in de eigen ontwikkeling. Een tweede leersupervisie, waarmee je je als geregistreerd supervisor in kunt schrijven bij de beroepsvereniging, valt buiten het opleidingspakket, maar is additioneel te volgen.

Zie ook kosten

Leersupervisie 2 (optioneel)

Wil je je als supervisor laten registreren bij de landelijke beroepsvereniging (LVSC)? Dan dien je een tweede leersupervisie te volgen. Deze valt buiten het opleidingspakket, maar uiteraard is het mogelijk jouw tweede leersupervisie bij ons te volgen. Dit is zelfs mogelijk binnen de studieroute van twee jaar. Houd er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan een tweede leersupervisie.

Lees meer over de kosten

Afstudeeropdracht

De studie wordt afgerond met een onderzoek. Dit gaat over een ervaring die betrekking heeft op het geven van supervisie en waarin een kritische beschouwing van de beroepspraktijk wordt uitgewerkt.