Vrouw buiten in Zwolle

Oud-deelnemer aan het woord

Jeroen Bekker: “Theorie, praktijk en persoonlijke groei lopen door elkaar heen en sluiten op elkaar aan.” Lees over zijn ervaring.

Jeroen Bekker: ‘Ik heb eigenlijk een nieuw beroep geleerd’

Jeroen BekkerSinds 1980 werk ik in het speciaal onderwijs. Het zwaartepunt in mijn werk is sindsdien meer op het uitvoeren van directie- en begeleidingstaken komen te liggen. Supervisor worden was een logische volgende stap. Omdat ik me zeker wilde voelen over de manier waarop ik professionals in het onderwijs begeleid, koos ik voor deze opleiding bij Windesheim. Het is een prachtige opleiding als je nieuwsgierig bent naar mensen: waarom doen we wat we doen en hoe krijgen we dat helder. Die vraag is de basis voor nieuw of ander gedrag.

Mensen helpen naar zichzelf te kijken

Er komt veel op professionals in het onderwijs en in dienstverlenende beroepen af. Supervisie kan daarbij een positieve rol spelen want het is in de onderwijscultuur geen gemeengoed dat je feedback krijgt op je handelen. Vanuit mijn werk- en levenservaring én vanuit de kennis en ervaring die ik in deze opleiding heb opgedaan, wil ik supervisie en coaching geven. Ik wil mensen helpen om naar zichzelf te kijken zodat ze beter in staat zijn om autonome keuzes te maken in hun beroepsuitoefening.

Mooie mix van theorie, praktijk en persoonlijke groei

Ik kon direct met het geleerde aan de slag waardoor er vanaf het begin al een waardevolle leeromgeving was. Theorie, praktijk en persoonlijke groei lopen de gehele opleiding door elkaar heen en sluiten op elkaar aan. De opleiding was degelijk en doordacht van opzet. Het heeft me wel meer tijd en energie gekost dan ik van tevoren dacht maar het is het waard geweest. Ik kan nu met meer bagage, kwaliteit en zelfvertrouwen mijn begeleidingswerk doen.

Werkelijk contact maken als basis

Ik heb eigenlijk een nieuw beroep geleerd. Luisteren en signaleren gingen me al goed af, maar ik kan er nu ook daadwerkelijk iets mee doen. Door het ontwikkelen van zelfvertrouwen, door te durven doorvragen en confronteren heb ik geleerd dat werkelijk contact maken de basis is om iemand goed te kunnen begeleiden. Ik heb geleerd om niet vanuit aannames te communiceren en dicht bij de woorden van de supervisant te blijven om zo tot de kern te komen.