Vrouw buiten in Zwolle

Deelnemer aan het woord

Jannie Boomsma: “Een gerichte beroepsopleiding tot supervisor met duidelijk onderbouwde methodiek.”

Jannie Boomsma: ‘Ik wilde vaardiger worden in het begeleiden van de persoon in zijn ontwikkeling tot professional’.

 “Na mijn hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige, ben ik me via een masterstudie verplegingswetenschap verder gaan ontwikkelen als wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van psychiatrische thuiszorg en als beleidsmedewerker binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg. In 2001 volgde een baan als docent bij de Academie voor Verpleegkunde in combinatie met het doen van onderzoek vanuit het Lectoraat Rehabilitatie, beide aan de Hanzehogeschool in Groningen. Vanuit mijn functie merkte ik dat ik de laatste jaren meer geïnteresseerd raakte in het begeleiden van studenten, dan in kennis en onderzoek. In mijn ogen staat de sterke focus op cognitie en evidence based werken het ‘human based werken’ in de weg. Ik wilde vaardiger worden in het begeleiden van de persoon in zijn ontwikkeling tot professional.

Woud van coaching- en supervisie-opleidingen

Na een rondgang door het woud van coaching- en supervisie opleidingen viel mijn keus op de Supervisorenopleiding van Windesheim. Doorslaggevende redenen om juist voor deze opleiding te kiezen waren: de gerichte beroepsopleiding tot supervisor met een duidelijk onderbouwde methodiek; de meer proces- dan doelgerichte focus, waardoor je op een diepere laag van bewustwording komt en de combinatie van hoofd- en hartleren.

Bewuster van denken, voelen en handelen

Ik geniet van het leren van en met mijn medestudenten tijdens de intensieve lesdagen, de leersupervisie en de intervisie. Door de sterke focus op het leren reflecteren ben ik me veel bewuster geworden van mijn denken, voelen en mijn handelen. De opleiding zorgt ervoor dat ik niet “onder mezelf uit kan”. Dit is soms pijnlijk en confronterend, maar ook tevredenstemmend en lachwekkend.

Rigoureuze beslissing

De bodem van wie ik ben, waar ik vandaan kom, waar ik voor sta en wat ik kan en wil, is door deze opleiding versterkt. Ik leer om dit bewust in te zetten in de begeleiding van mijn supervisanten. Mede door deze opleiding is er bij mezelf een bewustwordingsproces in gang gezet dat heeft geleid tot het maken van een rigoureuze keuze: ik heb ontslag genomen en ga aan de slag als zelfstandig ondernemer. Vanuit de vrijheid van een eigen bedrijf wil ik (aankomende) beroepsbeoefenaren superviseren, coachen en onderwijzen.”