Student en docent in gesprek

Inhoud opleiding

Je leert coachen vanuit je eigen visie en ervaringen, verwerft nieuwe kennis, past deze toe én wordt zelf gecoacht. Eigen regie over jouw leren is uitgangspunt binnen de opleiding.

Tijdens de Opleiding tot Coach krijg je handvatten om jouw talenten (en die van anderen) optimaal te benutten. Je ontwikkelt je tot professionele coach en ontdekt welke werkvormen en methoden het best bij jou passen.

Visie, inspiratie en zingeving

In deze brede en gedegen basisopleiding laten we je kennis maken met verschillende methodes en technieken in het individueel coachen. Naast de basismethoden maak je ook kennis met onder andere Provocatief Coachen, NLP, Systemisch Coachen. Ook is er ruimte voor eigen visie, inspiratie en zingeving.

Na afronding van de Opleiding tot Coach kun je op een professionele manier coachen. Je kunt:

  • Methodisch werken en bent in staat een op de persoon afgestemd resultaatgericht ontwikkeltraject uit te voeren en betrekt hier de organisatiecontext en -belangen bij.
  • Aansluiten op een resultaatgerichte manier bij de vraagstelling van de gecoachte en spreekt gedurende het leerproces de gecoachte aan op bewustzijn en verantwoordelijkheden voor leren en handelen.
  • In de hier-en-nu-situatie werken, kent je drijfveren en integreer je visie in handelen.
  • Zelfstandig jouw eigen verdere professionele ontwikkeling als coach vormgeven.

De eenjarige post-hbo-opleiding beslaat negen blokken. Lees meer over het studieprogramma.

Leerdoelen, richting geven en action learning

De Opleiding tot Coach is een opleiding op maat. We sluiten aan bij de kennis en vaardigheden die je eerder al via opleidingen of werkervaring hebt verworven. Je stelt jouw eigen leerdoelen vast via een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hiermee geef je zelf richting aan je leertraject. We gaan uit van action learning, wat betekent dat er een wisselwerking is tussen theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

Afwisselende werkvormen

We werken met speelse en afwisselende werkvormen die theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling combineren. Onze doelstelling is om je bewust te laten coachen vanuit je eigen principes, waarden en competenties. Je krijgt daarbij ook oplossingen aangereikt voor eventuele patronen die professioneel werken in de weg staan.

Erkende post-hbo opleiding

Met de Opleiding tot Coach van Windesheim kies je voor een erkende post-bachelor-opleiding van kwaliteit. We werken uitsluitend met gekwalificeerde en gecertificeerde docenten met recente ervaring in het werkveld.

Accreditatie NOBCO/EMCC

Onze opleiding is geaccrediteerd door het NOBCO/EMCC. Met deze accreditatie is de geregistreerde post-hbo opleiding door de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches en de European Mentoring & Coaching Council erkend als goed gefundeerde opleiding. Dit betekent dat je je ook na afstuderen kunt aanmelden bij het NOBCO, waar je toegang krijgt tot de speciale aanmeldprocedure voor dit belangrijke kwaliteitskeurmerk. Met dit keurmerk ben je herkenbaar voor particuliere- en zakelijke opdrachtgevers als gedegen en doelmatig opgeleide professionals. Een belangrijk keurmerk om je te kunnen onderscheiden als coach. 

Post-hbo gecertificeerd

De opleiding wordt jaarlijks getoetst door de Stichting Post-hbo Nederland (CPION). Zij waarmerken het diploma dat je ontvangt.

StiR gecertificeerd

Onze opleiding is erkend door de StiR. StiR is een keurmerk voor het bepalen en bewaken van de kwaliteit van coaches en professioneel begeleiders. StiR hanteert een competentieprofiel, een gedragscode en voorwaarden voor erkenning. Na afstuderen ontvang je een post-hbo diploma en is het mogelijk je te laten registreren als Erkend Coach. Bijvoorbeeld om te starten met je eigen coachingspraktijk.  

Logo NOBCO EMCC logo 

PE-punten

Je kunt voor de Opleiding tot Coach PE-punten aanvragen. Wil je hier meer over weten?

Kijk op de pagina Voor wie.  

Bevlogen en ervaren trainers

In onze Opleiding tot Coach krijg je onder andere les van bevlogen en ervaren trainers zoals Marinka van Beek, Hugo Galama, Jeannette Vermeulen, Nanja Visser-Vos en Lydia ten Den.

Founders van de Opleiding tot Coach zijn Ineke Tijmes en Marinka van Beek. Marinka is eveneens co-auteur van het boek Leren Coachen. De opleiding kent, naast onze vaste trainers, diverse gastcoaches en trainers die op specifieke momenten hun expertise met je zullen delen.

Diploma en certificaat

Na afstuderen ontvang je een erkend post-hbo-diploma en het bijbehorende dossier van de Stichting Post-hbo Nederland. Daarnaast mag je je bij de StiR laten registreren als Erkend Coach.