Groepje in elkaar met gesprek

Studieprogramma

In zeven dagen behandelen we actuele thema’s zoals personal branding, talentmanagement, bevlogenheid en jobcrafting. Daarnaast begeleid je zelf drie loopbaantrajecten.

De leergang Loopbaan- en talentcoaching duurt zes maanden. We werken met vaste groepen van maximaal achttien deelnemers. Tijdens de lesdagen maak je kennis met verschillende theorieën en methoden van loopbaan- en talentcoaching. We gaan uit van gepersonaliseerd leren en je bouwt verder op de kennis en ervaring die je al in huis hebt.

Lesprogramma


Dag 1: Kennismaken en personal branding

We staan stil bij de historie van werk, de fasering van loopbaancoaching en de rollen die je als loopbaancoach kunt hebben. Daarnaast gaan we aan de slag met niveaus van veranderen en maken we een start met het ontwikkelen van je eigen personal brand.

Dag 2: Organisatiedynamieken, veranderkunde en verwerking van verlies

Op deze dag is er aandacht voor de invloed van alle veranderingen op omgaan met talent en bevlogenheid. Hoe ga je als loopbaan- en talentcoach om met het verwerkingsproces van je klant? We gaan aan de slag met gesprekstechnieken en oefenen met een trainingsacteur.  

Dag 3: Talenten en talentontwikkeling

Veelal ben je je niet bewust van je eigen talent. Voor jou is dit talent immers vanzelfsprekend. We gaan aan de slag met de vragen 'wat is talent?' en 'hoe herken je talent?'. Wat staat je als talentcoach te doen zodat je klant talent tot bloei kan laten komen?

Dag 4: Hoe word je een HELD?

Met HELD bedoelen we Hoog Energieke Leidingnemende Doener. Tijdens deze dag is er aandacht voor het stimuleren van pro-actief gedrag. Bevlogenheid komt het best tot zijn recht als je in staat bent tot zelfsturing. De tegenhanger van bevlogenheid is de burn-out. Welke tools zet je in om klanten te begeleiden met vitaliteit- en energiemanagementproblemen?

Dag 5: Creativiteit en 'out of the box' binnen loopbanen

Wat is de kracht van associatie binnen een loopbaantraject? Kun je jouw talent via een symbool versterken en voor je laten werken? Je gaat zelf een aantal creatieve werkvormen zodat je kunt ontdekken of dit mogelijk iets is om vaker in je loopbaantrajecten toe te passen. Daarnaast helpt deze techniek wellicht om nog een ander aspect van je personal brand te ontdekken of aan te scherpen.

Dag 6: Jobcrafting en netwerken

Zelfsturing is te vergroten door klanten inzicht te geven en ervaring op te laten doen met jobcraftingstechnieken. Welke tools heb je nodig om de ander in beweging te krijgen? We besteden aandacht aan provocatie-interventies en oefenen met het effect hiervan.

Dag 7: Afsluitende opdrachten presenteren

Alle ervaringen worden gedeeld en je sluit de opleiding af met een presentatie van je personal story, je merk.

Drie loopbaantrajecten begeleiden

Je begeleidt minimaal drie klanten met een loopbaanvraag. Je reflecteert op jouw eigen handelen door video-opnamen te maken en deze terug te kijken. Tijdens de lesdagen wordt ruimte ingelast om actief met elkaar te oefenen in gespreksvaardigheden. Ook zijn er drie intervisiebijeenkomsten waarin je met je medestudenten je loopbaancoachvaardigheden bespreekt en met elkaar kunt oefenen.

Is deze leergang wat voor jou?